Towarowa Giełda Energii przystosowuje handel energią i gazem do MiFID2

17 kwietnia 2020, 16:15 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Komisja Nadzoru finansowego wydała decyzję, która potwierdza uprawnienia Towarowej Giełdy Energii do prowadzenia Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). TGE przystosowuje w ten sposób działalność do Dyrektywy MiFID2.

Pierwsza sesja na nowej platformie OTF odbędzie się czwartego maja 2020 roku. – Wraz z przekształceniem RTT w OTF’a i jego uruchomieniem, bez zmiany będzie prowadzony obrót na rynkach spot energii elektrycznej i gazu w ramach giełdy towarowej oraz obrót na regulowanym Rynku Instrumentów Finansowych – podaje Giełda.

TGE przystosowuje w ten sposób działalność do Dyrektywy MiFID2. Rynek Terminowy Towarowy zamienił się w OTF zgodnie z jej zapisami.

Giełda informuje, że OTF (Organised Trading Facility) to Zorganizowana Platforma Obrotu, przez którą należy rozumieć wielostronny system, niebędący rynkiem regulowanym ani alternatywnym systemem obrotu, kojarzący w sposób uznaniowy składane przez podmioty trzecie oferty kupna i sprzedaży. Przedmiotem obrotu na OTF mogą być różne instrumenty (w tym obligacje, strukturyzowane produkty finansowe, uprawnienia do emisji, instrumenty pochodne) oraz produkty energetyczne, które muszą być wykonywane przez fizyczną dostawę.

Od 1 maja 2020 roku przedmiotem obrotu na OTF będą produkty na następujących rynkach:

  • Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE),
  • Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG),
  • Rynku Terminowym Praw Majątkowych (RTPM).

Regulamin OTF wraz z dokumentami szczegółowymi zostały opublikowane na stronie www.tge.pl.

Towarowa Giełda Energii/Wojciech Jakóbik