Towarowa Giełda Energii zebrała tysiąc podmiotów w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

30 listopada 2021, 10:45 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) poinformowała, że z końcem listopada 2021 roku do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) dołączył tysięczny podmiot. RGP to drugie, obok Rejestru Świadectw Pochodzenia, narzędzie, którego instrumenty wspierają producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i kogeneracji.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia na rzecz OZE ruszył trzeciego listopada 2014 roku, zaś drugiego października 2019 roku został on rozszerzony o technologie kogeneracyjne. RGP jest skierowany do wytwórców energii pozyskiwanej zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i wysokosprawnej kogeneracji, spółek obrotu, brokerów oraz podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii – czytamy w komunikacie.

TGE podaje, że w pierwszym roku prowadzenia rejestr skupiał 56 podmiotów, by na koniec listopada 2021 roku osiągnąć liczbę 1000.

– 1000 podmiotów. Ten wynik cieszy. Tym bardziej, że obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię. Powołanie RGP siedem lat temu było dużym krokiem Polski na drodze do czystego powietrza. Stajemy się coraz bardziej świadomymi konsumentami, zaopatrujemy się w towary, biorąc pod uwagę ich skład czy wartość kaloryczną. Podobną świadomość możemy osiągnąć, wybierając producentów, którzy przy wytwarzaniu dóbr lub usług korzystają właśnie z zielonej energii, a więc pozyskanej z wiatru, wody czy słońca. Gwarancje pochodzenia pozwalają ją oznaczyć, tym samym odróżnić od energii wytworzonej w źródłach konwencjonalnych. Odnawialne źródła energii stają się naszą przyszłością oraz kluczowym elementem polityki klimatycznej UE. Warto w nie inwestować– powiedział Marek Szałas, dyrektor biura rejestrów TGE.

TGE podkreśla, że gwarancje pochodzenia energii są elementem unijnej polityki środowiskowej, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów, które powstają wraz z jej produkcją, zaś tracą ważność z chwilą przekazania odbiorcy końcowemu lub po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia produkcji bądź daty wydania.Ich celem jest zapewnienie konsumentom narzędzia wyboru źródła energii elektrycznej, z którego chcą korzystać, oraz dodatkowo wsparcie producentów energii elektrycznej. Gwarancje pochodzenia pozwalają przedsiębiorcom udowodnić dbałość o środowisko naturalne oraz ograniczenie śladu węglowego ich produktów czy usług – czytamy.

W październiku 2021 roku obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniósł 3 048 682 MWh, co stanowi wzrost o 312,5 procent rok do roku, zaś średnia ważona cena to 1,65 zł/MWh (wzrost o 0,03 zł/MWh w stosunku do września 2021 roku).

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

TGE jest jednym z sygnatariuszy porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu