Transnieft donosi na Rosnieft po kryzysie zanieczyszczonej ropy

24 września 2019, 07:18 Alert
ropociąg fot. PERN
Ropociąg. Fot. PERN

Operator ropociągów rosyjskich Transnieft opublikował informacje na temat zanieczyszczenia ropy Rosnieftu (dostawcy) związkami organicznymi chloru. Ich zawartość wynosi regularnie „znacznie” powyżej 1 ppm, choć ropa spełnia wymogi formalne. W ciągu ośmiu miesięcy 2019 roku Rosnieft miał dostarczać ropę o zawartości chlorków na poziomie 1-4 ppm.

Wiosną 2019 roku doszło do kryzysu zanieczyszczonej ropy, kiedy długotrwałe zanieczyszczenie dostaw z Rosji zmusiło odbiorców w Europie do zatrzymania poboru surowca, a nawet przerwy pracy ropociągu Drużba na odcinku polskim. W owym czasie norma jakości ropy została przekroczona wielokrotnie a wskaźnik ppm wynosił przy różnych pomiarach kilkadziesiąt-kilkaset ppm.

Obecnie kolejne spółki składają żądania odszkodowań za niedostarczenie ropy odpowiedniej jakości oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa infrastruktury. Trwają rozmowy o poziomie rekompensat względem polskich PERN, PKN Orlen i Grupy Lotos.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik

Kamiński: Czy kryzys zanieczyszczonej ropy to skutek rosyjskiej gorączki naftowej?