Tusk: UE potrzebuje unii energetycznej. Rewizja filarów koncepcji

2 kwietnia 2014, 09:51 Energetyka

– Kwestia niezależności energetycznej Polski i całego kontynentu zaczyna nabierać coraz większej wagi – podkreślił Donald Tusk. – Przeprowadzamy ofensywę dyplomatyczną i ekspercką w Brukseli w sprawie unii energetycznej – wyjaśnił.

Premier skonkretyzował lub wręcz zrewidował koncepcję Unii Energetycznej, prezentując nową listę sześciu jej filarów.

6 filarów unii energetycznej

 1. Wspólne negocjowanie przez kraje UE nowych kontraktów z zewnętrznymi dostawcami energii.
 2. Wzmocnienie mechanizmu solidarności pomiędzy państwami na wypadek odcięcia dostaw źródeł energii.
 3. Infrastruktura energetyczna, w tym połączenia transgraniczne, interkonektory i magazyny, mają być dofinansowane z UE na maksymalnie dopuszczalnym poziomie – 70%.
 4. Pełne wykorzystania dostępnych w Europie źródeł paliw kopalnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
 5. Sprowadzanie gazu i ropy do UE od innych partnerów, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego sąsiadom UE, wzmocnienie  wspólnoty energetycznej, której sygnatariuszami są państwa bałkańskie oraz Ukraina i Mołdawia.

Wcześniej lista prezentowała się w następujący sposób:

 1. Stworzenie skutecznego mechanizmu solidarności gazowej na wypadek kryzysów dostaw.
 2. Zwiększenie finansowania budowy ze środków Unii Europejskiej (UE) infrastruktury zapewniającej solidarność energetyczną, szczególnie na wschodzie UE – nawet do 75 proc. wartości projektów.
 3. Wspólne zakupy energii.
 4. Rehabilitacja węgla, jako źródła energii.
 5. Wydobycie gazu łupkowego.
 6. Radykalna dywersyfikacja dostaw gazu do UE.

W portalu BiznesAlert.pl opublikowaliśmy tekst w którym postulowaliśmy rewizję tych zapisów.

Tak komentował na Twitterze rewizję redaktor naczelny naszego portalu: