PIE: Wyjątkowo ostra zima może sprawić, że zużyjemy o 10 procent mniej gazu

10 listopada 2022, 11:45 Alert

Przymusowe ograniczanie popytu na gaz w stosunku do przeciętnego zużycia w poprzednich latach w UE może wynieść 10 procent, i to w przypadku bardzo ostrej zimy – oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). W Polsce w okresie styczeń-wrzesień odnotowano niższe zużycie gazu o 18 procent r/r.

Ostra zima a zużycie gazu

– Według Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG), średnie dobowe zapotrzebowanie na gaz w Europie w ostatnich 10 sezonach zimowych wynosiło między 15 TWh/d a 18 TWh/d. W przypadku zimy podobnej do poprzednich, zapotrzebowanie prawdopodobnie utrzyma się w tych granicach i nie nastąpi konieczność ograniczenia zużycia. W przypadku zimy znacznie ostrzejszej (przypadającej średnio raz na 20 lat) niż historyczna średnia zapotrzebowanie byłoby o 22 procent wyższe niż w sezonie 2021/2022 i przekroczyłaby nieznacznie 20 TWh dziennie. W takim wypadku kraje UE mogłyby być zmuszone do ograniczania popytu o ok. 10 procent – czytamy w Tygodniku Gospodarczym PIE.

W pierwszych 3 kwartałach 2022 roku konsumpcja gazu w UE-27 spadła o 10 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku.

– Najwyższy spadek zanotowano w krajach bałtyckich: Finlandii (45 procent) Łotwie (32 procent) i Litwie (29 procent). Natomiast w Hiszpanii, Irlandii i Portugalii zanotowano nieznaczny wzrost zużycia (odpowiednio o 4 procent, 2 procent i niecały 1 procent). W Polsce redukcja konsumpcji gazu była wyższa niż łączna redukcja krajów UE i wyniosła 18 roku – podano także.

Polski Instytut Ekonomiczny/ISB News/Michał Perzyński