Ukraina sprowadza coraz więcej gazu z Zachodu. Ma środki

3 marca 2017, 06:30 Alert
Gaz rura
fot. Gaz-System

Ukraina ma otwartą linię kredytową na zakup gazu ziemnego z rynków zachodnich.

Pierwsze z 15 akredytyw tej linii zostały już wydane przez Naftogaz Ukraina  – podała agencja Reuters wieczorem 1 marca br. z Kijowa. Finansową podstawą akredytyw są umowy kredytowe  ukraińskiej firmy gazowej zawarte z CitiBank oraz Deutsche Bank. Umowy są gwarantowane przez Bank Światowy.

Komunikat serwisu prasowego Naftogazu stwierdza: – „Tę linię kredytową – na kwotę 500 mln dol. – gwarantuje Bank Światowy, co z kolei zabezpieczono gwarancją państwową w ramach dodatkowego tworzenia funduszu energetycznego”.  Informację potwierdziło ukraińskie Ministerstwo Finansów.

Akredytywy na łączną kwotę ponad 220 mln euro zostaną wydatkowane w marcu tego roku na zakup gazu od europejskich dostawców, którzy zostaną wybrani w drodze przetargów przez Bank Światowy. Strona ukraińska planuje zakupić ok.1,1 mld m3 gazu. Za dostarczony gaz dostawcy otrzymają od strony ukraińskiej w kwietniu środki finansowe w ramach pieniężnych akredytyw.

Pozostała część kredytu zostanie wykorzystana na zakup gazu na rynkach spotowych według cen bieżących.

Umowę o linii kredytowej firma Naftogaz Ukrainy podpisała z Citi Bank oraz Deutsche Bank 30 grudnia 2016 r. Kredyt – jak wspomniano – wynoszący 500 mln dol. został  denominowany w euro i jest zabezpieczony gwarancją przez Bank światowy. Przeznaczony jest na zakup gazu, w ramach kolejnej suwerennej gwarancji udzielonej przez ukraiński fundusz  energetyczny utworzony na podstawie uchwały nr 876 Rady Ministrów Ministrów Ukrainy z dnia 30 listopada 2016 r. .

Naftohaz musi spłacić kredyt w ciągu 12 miesięcy od dnia pobrania. W 2015 r. Naftohaz otrzymał z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyt odnawialny w wysokości 300 mln dol. Kredyt był przeznaczony na zakup gazu od europejskich dostawców.

Naftogaz/Reuters/Teresa Wójcik