Westinghouse przygotowuje propozycję budowy atomu zgodnie z umową Polski i USA

15 marca 2021, 18:15 Alert

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski spotkał się w poniedziałek w Warszawie z prezesem Westinghouse Patrickiem Fragmanem. Westinghouse przygotowuje propozycję budowy bloków jądrowych, przewidzianą umową z USA.

Westinghouse / fot. Wikimedia Commons

Spotkanie z ministrem Naimskim

Westinghouse Electric Company ogłosił zamiar zainwestowania w technologie jądrowe w Polsce. Patrick Fragman, dyrektor generalny Westinghouse, spotkał się w tej sprawie w Warszawie z Piotrem Naimskim, sekretarzem stanu i pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Spotkanie jest rezultatem umowy o współpracy na rzecz rozwoju programu energetyki jądrowej w Polsce, zawartej między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych. Umowa przewiduje transfer amerykańskiej technologii na rzecz Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz opracowanie kompleksowego programu inwestycyjnego z udziałem amerykańskich podmiotów.

Fot. Westnighouse

Fot. Westnighouse

– To spotkanie jest związane z realizacją polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej, która przewiduje przygotowanie propozycji dla rządu polskiego. Westinghouse przygotowuje techniczną część tej oferty i ma na to 12 miesięcy – poinformował PAP Naimski. Jak dodał, druga część tej oferty będzie zawierała propozycję struktury finansowania polskiego projektu jądrowego, zakładającego budowę sześciu reaktorów jądrowych w Polsce.

– Wynik tych prac będzie podstawą dla polskiego rządu dla zdecydowania o ewentualnym wyborze technologii – dodał Naimski. Podkreślił, że umowa z USA i prowadzone prace nie oznaczają wyboru konkretnej technologii przez stronę Polską.

Naimski podkreślił, że prace nad ofertą, prowadzone przez Westinghouse są finansowane przez amerykańską rządową agencję TDA (U.S. Trade and Development Agency). Prace te mają kosztować 10 mln dolarów i zgodnie z umową międzyrządową ma je pokryć strona amerykańska. – Wyrażamy uznanie dla polskiego rządu za wizję w rozwiązywaniu problemów związanych z emisjami CO2, zanieczyszczeniem powietrza i rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodną energię – powiedział Fragman, cytowany w komunikacie Westinghouse.

Przypomniał, że Westinghouse ma długą historię odnoszących sukcesy innowacji jądrowych, a firma jest dobrze przygotowana do współpracy z Polską.

– Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie wobec wizji polskiego rządu w zakresie rozwiązywania problemów związanych z emisją dwutlenku węgla, zanieczyszczeniem powietrza i rosnącym zapotrzebowaniem na bezpieczne dostawy energii. Westinghouse ma za sobą długą historię innowacji w dziedzinie energetyki jądrowej, Jesteśmy dobrze przygotowani do współpracy z Polską: aby odpowiedzieć na krajowe potrzeby, tworzyć nowe miejsca pracy i zabezpieczyć przyszłość energetyczną kraju – powiedział Patrick Fragman, dyrektor generalny Westinghouse.

Zgodnie z przyjętą niedawno Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040), polski rząd chce do 2043 r. zbudować od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej z wykorzystaniem reaktorów wodnych ciśnieniowych generacji III lub III+, by zastąpić przestarzałe moce węglowe.

– Elektrownie jądrowe Westinghouse AP1000 wyróżniają się najwyższym dostępnym na rynku poziomem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Bloki oparte o tę technologię biją rekordy pod względem łatwości procesu i czasu trwania przestojów związanych z rozruchem i wymianą paliwa. Wyróżniają się także wysokim współczynnikiem wydajności – czytamy w komunikacie spółki.

Ramany: Francja może dać atomowi w Polsce technologię i wsparcie finansowe (ROZMOWA)

2000 nowych miejsc pracy

Westinghouse zapowiedział, że jeśli zostanie partnerem dla polskiej energetyki jądrowej, weźmie aktywny udział w rozwoju całego łańcucha dostaw, który według szacunków może wygenerować nawet ponad 2000 miejsc pracy w Polsce. – Westinghouse zapewni przy tym najwyższą jakość komponentów i know-how. Te szeroko zakrojone plany były już omawiane przez Patricka Fragmana i Grzegorza Słomkowskiego, członka zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – czytamy w komunikacie.

Technologia AP 1000

Portal BiznesAlert.pl zapytał Westinghouse m.in. o dostęp do technologii zgodnie z zapisami przyjętego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Amerykanie podkreśli w odpowiedzi na nasze pytania, że energetyka jądrowa stanowi 29 procent bezemisyjnej energii elektrycznej produkowanej na świecie.  – Na całym świecie funkcjonuje 440 reaktorów jądrowych, a technologia Westinghouse jest podstawą dla około połowy z nich. W Chinach funkcjonują cztery jednostki AP1000, oferujące najwyższe bezpieczeństwo i funkcjonalność dostępne na rynku. Bloki oparte o technologię AP1000 biją rekordy pod względem łatwości procesu i czasu trwania przestojów związanych z rozruchem i wymianą paliwa. Wyróżniają się także wysokim współczynnikiem wydajności – powiedziała portalowi Marta Newhart Chief Communication Officer w Westinghouse.

W budowie są obecnie dwa bloki jądrowe AP1000 na terenie elektrowniVogtle w USA. Planowana data uruchomienia bloku numer trzy to listopad 2021
roku, a bloku numer cztery – listopad 2022 roku.

Umowa polsko-amerykańska

Zgodnie z przyjętą niedawno Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. (PEP2040), polski rząd chce do 2043 r. zbudować od 6 do 9 GWe zainstalowanej mocy jądrowej z wykorzystaniem reaktorów wodnych ciśnieniowych generacji III lub III+, by zastąpić przestarzałe moce węglowe.

Umowa międzyrządowa z USA ws. „współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczpospolitej Polskiej” weszła w życie w lutym 2021 roku. USA wyrażają w niej „żywe zainteresowanie” ułatwieniem wykorzystania EXIM Banku (agencja kredytów eksportowych USA) i dostępnych amerykańskich instytucji finansowych do wspierania całościowego finansowania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej .Dalej, strony umowy uznają, że „amerykańska specjalistyczna wiedza” oferowana w ramach umowy będzie „najbardziej skuteczna”, jeśli głównym dostawcą technologii reaktorów jądrowych i głównym wykonawcą EPC będą podmioty ze Stanów Zjednoczonych.

Znalazł się tam też zapis, że Polska dąży do uzyskania zgody KE, by finansowanie projektu oraz wybór dostawcy technologii i głównego wykonawcy nie musiały przebiegać „w otwartej procedurze rynkowej”. „Projekt” jest zdefiniowany jako etap programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), składający się z określonej liczby reaktorów w tej samej lokalizacji.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakłada, że w 2033 roku zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Zgodnie z PPEJ, Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Westinghouse oferuje reaktor AP1000, spełniający te wymagania. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 procent udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych. Za przygotowanie procesu inwestycyjnego odpowiada spółka PGE EJ1. Obecnie 70 procent udziałów w PGE EJ1 ma PGE, a po 10 procent Enea, KGHM i Tauron. Skarb Państwa i właściciele spółki PGE EJ1 podpisali list intencyjny dotyczący nabycia przez państwo 100 procent udziałów w spółce do końca 2020 roku.

AKTUALIZACJA:  Dodano wypowiedź Westinghouse dla portalu, 18.03.2021 godz.: 18:00

AKTUALIZACJA:  Dodano komunikat Westinghouse, 16.03.2021 godz.:12:00

Polska Agencja Prasowa/Westinghouse /Bartłomiej Sawicki

RAPORT: Czego nauczyliśmy się 10 lat po Fukushimie?