Unia Energetyczna ma nadzorować politykę państw

6 lutego 2015, 10:17 Alert

(EurActiv/Wojciech Jakóbik)

EurActiv.com informuje, że koncepcja Unii Energetycznej, która ma zostać przedstawiona przez Komisję Europejską 25 lutego uwzględnia powołanie jednego organu nadzorczego dla europejskiego sektora energetycznego. Ma on egzekwować wdrażanie dyrektyw energetycznych przez kraje członkowskie. Środowiska ekologiczne lansują także wiążące cele klimatyczne.

Komisarze pracujący nad koncepcją uznają, że zniżkujące ceny ropy naftowej to okazja, aby zgromadzone oszczędności przekierować na inwestycje w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne.

Komisja dopuszcza obszar, w którym decyzje będą należały tylko do państw narodowych ale domaga się stworzenia mechanizmu, który pozwalałby na koordynację takich działań między krajami, w celu uniknięcia konfliktu interesów.