Unipetrol z Grupy Orlen chce przetwarzać odpady z tworzyw sztucznych

10 marca 2020, 15:45 Alert

Unipetrol z Grupy Orlen wybuduje instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w Czechach. Posłuży ona do testów, które sprawdzą możliwość wprowadzenia tej technologii do produkcji.

Recykling odpadów

– Naszą ambicją jest recykling odpadów z tworzyw sztucznych w najbliższych latach nie tylko z najbliższego otoczenia, ale prawdopodobnie z całej Republiki Czeskiej, a być może z innych części Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział m.in. członek zarządu Unipetrolu Tomas Herink, cytowany w komunikacie spółki.

Unipetrol podał, że projekt będzie realizowany w ramach programu badawczego PYREKOL z udziałem m.in. Instytutu Technologii Chemicznej w Pradze. W przedsięwzięciu uczestniczyć ma także Centrum Badań i Edukacji Unipetrol. Koszt przedsięwzięcia to 71,7 mln CZK.

Według Unipetrolu efektem projektu ma być opracowanie na skalę przemysłową – w oparciu o pirolizę, czyli rozkład w wysokiej temperaturze – technologii do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych oraz gumy z opon w produkty przydatne w procesach produkcyjnych zarówno w przemyśle petrochemicznym, jak i rafineryjnym.
Urządzenia do testowej instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych w zakładzie Unipetrolu w Litvinowie ma dostarczyć spółka Vow ASA z Norwegii za pośrednictwem swej spółki zależnej ETIA z Francji, która opatentowała innowacyjny proces pirolizy o nazwie Biogreen, stosowany w przemyśle od 2003 roku. Według Vow ASA czeski kompleks ma być gotowy jeszcze w 2020 roku.

Powołując się na resort przemysłu i handlu Unipetrol podał, iż rocznie w Czechach wytwarzanych jest ponad 400 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, z czego ok. 37 procent wykorzystywane jest do recyklingu, a 18 procent – do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej; pozostała część, czyli ok. 45 procent odpadów, nie znajduje w ogóle ponownego zastosowania.

Polska Agencja Prasowa

Lotos myśli o transformacji energetycznej i wodorze po fuzji z Orlenem