URE: Do udziału w aukcjach OZE w 2018 roku konieczne ponowne uzyskanie zaświadczeń

6 lipca 2018, 10:00 Alert

Wytwórcy, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) przeprowadzanych w 2018 r. według znowelizowanych przepisów, powinni złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji lub deklarację o przystąpieniu do aukcji, podał Urząd.

„W dniu 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2018 r., poz. 1276), która istotnie zmodyfikowała przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269) w tym m.in. w obszarze zasad przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii” – czytamy w komunikacie

Przepisy dotyczące aukcji wchodzą w życie 14 lipca 2018 r.

„Funkcjonujące w obrocie prawnym zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji wskazujące na możliwość wzięcia udziału w aukcji w poszczególnych tzw. 'koszykach aukcyjnych’ określonych w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu sprzed nowelizacji nie uprawniają dysponujących nimi wytwórców do skutecznego złożenia oferty w ramach aukcji, które będą przeprowadzane w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii” – czytamy dalej.

URE podkreśla, że wytwórcy, którzy otrzymali już zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji, a którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, powinni niezwłocznie złożyć ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia, z uwzględnieniem wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa.

„Obowiązek aktualizacji zaświadczeń lub ponownego składania deklaracji nie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z dotychczas przeprowadzonych aukcji, a którzy przystąpili do tych aukcji na podstawie dotychczas otrzymanych zaświadczeń lub dotychczas złożonych i pozytywnie zweryfikowanych deklaracji” – wskazano także.

ISBnews