URE: Oferty warte łącznie ok. 170 mln zł wygrały aukcję na premię kogeneracyjną

10 czerwca 2022, 17:45 Alert

W aukcji ACHP/2/2022, która trwała od 7 do 9 czerwca br., wygrało dwóch wytwórców: „CIEPŁO-JAWOR” (jedna oferta) i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA (dwie oferty) – podaje Urząd Regulacji Energetyki.

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Aukcje na premię kogeneracyjną

– Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w wyniku aukcji wynosiła 4,7 mld zł. Natomiast ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 25 TWh. W aukcji zadziałała reguła wymuszenia konkurencji[1], która spowodowała, że odpadła oferta z najwyższą zaoferowaną wysokością premii kogeneracyjnej. W wyniku aukcji wsparcie, jakie uzyskają 2 podmioty (3 oferty) wyniesie łącznie ok. 170 mln zł, co stanowi ok. 3,6 proc. łącznej wartości oferowanej w aukcji – podaje Urząd.

– Premią kogeneracyjną objęto ok. 0,6 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 2,4 proc. energii, która mogła zostać objęta wsparciem w ramach aukcji. Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska, wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 roku 320,27 zł/MWh i jest o blisko 100 procent wyższa niż w 2021 roku. Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona zwycięzcom aukcji, może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po jej rozstrzygnięciu, pomocy inwestycyjnej. Zgodnie z obowiązującym przepisami, każdy z inwestorów w danej aukcji może przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji – czytamy.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński