URE: Klienci Hermes Energy Group nie odczują przerw dostaw energii elektrycznej i gazu

29 listopada 2019, 14:45 Alert
gaz
fot. HEG

– Firma kończy działalność na rynku gazu i energii. Jednak dostawy tych mediów do odbiorców będą odbywać się bez zakłóceń podaje w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki. 

Hermes Energy Group (HEG) – niezależny sprzedawca energii elektrycznej i gazu – poinformował Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i gazu z dniem 30 listopada br.

„Światło nie zgaśnie, kaloryfery nie będą zimne”

– Dla klientów HEG zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę nie stanowi żadnego zagrożenia, ponieważ – zgodnie z obowiązującymi przepisami – od 1 grudnia zostaną oni objęci tzw. systemem sprzedaży rezerwowej (awaryjnej) – tłumaczy URE. Ustawodawca przewidział bowiem rozwiązania systemowe, które gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii elektrycznej lub gazu.

– Dotychczasowi klienci HEG nie muszą podejmować zatem żadnych działań, aby zapewnić ciągłość dostaw energii lub gazu – uspokaja URE. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy wskazali w umowie. Jeśli zaś w umowie nie został wskazany sprzedawca rezerwowy to taką funkcję na rynku gazu będzie pełnił PGNiG Obrót Detaliczny, na rynku energii zaś – tzw. sprzedawca z urzędu.

Jak czytamy w komunikacie, przy Urzędzie Regulacji Energetyki działa Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Na stronie internetowej www.ure.gov.pl w zakładce Konsument znajdują się przydatnych informacji dla odbiorców energii i gazu w gospodarstwach domowych. Wśród nich Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej i paliw gazowych.

– Urząd Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje sytuację na rynku detalicznym energii elektrycznej i gazu ze szczególnym uwzględnieniem interesów odbiorców końcowych.

URE