URE zatwierdził plan ochrony Polski przed blackoutem

13 sierpnia 2020, 07:15 Alert
energia kabel pylon energetyka

Plan Testów PSE zawiera wytyczne testowania dla obiektów, narzędzi i urządzeń w zakresie ich zdolności do udziału w „planie obrony systemu” przed ewentualnymi zagrożeniami stabilności dostaw lub w planie „odbudowy systemu” np. na wypadek blackoutu. Dokument określa, które urządzenia i zdolności wytwórcze, istotne z punktu widzenia planów obrony lub odbudowy systemu, wymagają objęcia testami. Minimalne wymogi w tym zakresie określa Rozporządzenie Komisji wprowadzające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych.

Celem wprowadzanych rozporządzeniem regulacji jest:

– zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego,
– zapobieganie rozprzestrzenianiu się lub pogłębianiu określonego incydentu tak, aby uniknąć znacznego zakłócenia lub zaniku zasilania,
– umożliwienie sprawnej i szybkiej odbudowy systemu elektroenergetycznego po wystąpieniu określonego incydentu.

– W celu sprawnej realizacji założonych celów, rozporządzenie nakłada na operatorów systemów przesyłowych (OSP) obowiązek opracowania Planu Testów w porozumieniu z dystrybutorami, znaczącymi użytkownikami sieci (ang. Significant Grid User, SGU) oraz z dostawcami usług w zakresie obrony i dostawcami usług w zakresie odbudowy. Tak przygotowany Plan podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny. Przedstawiony Prezesowi URE Plan poprzedziły dwie rundy konsultacji społecznych. PSE konsultowało dokument także z OSD zrzeszonymi w ramach Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Zatwierdzony przez regulatora Plan Testów wejdzie w życie 1 listopada 2020 roku – czytamy w komunikacie.

Urząd Regulacji Energetyki