URE skontroluje sprzedawców energii z obowiązku obliga giełdowego

18 marca 2022, 17:30 Alert

Do końca marca wytwórcy energii elektrycznej muszą złożyć sprawozdanie z wykonania obowiązku publicznej sprzedaży energii w 2021 roku. 

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Co roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki weryfikuje, czy przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązku wykonania obliga giełdowego. Obowiązek ten polega na publicznej sprzedaży energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej i sprzedażą tej energii. Obligo giełdowe zostało wprowadzone 2010 roku przede wszystkim po to, by umożliwić obiektywne określenie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Obligo sprzyja również poprawie płynności obrotu na rynku giełdowym.

Do tegorocznej szczegółowej kontroli, która dotyczy sprzedaży energii w 2021 roku, regulator wybrał grupę prawie trzydziestu wytwórców, których łączna produkcja energii elektrycznej brutto stanowi reprezentatywną część, bo w sumie ponad 80 procent krajowej produkcji energii brutto w 2021 roku. Wyniki ostatniej kontroli regulatora dotyczącej wykonania obliga za 2019 rok, pokazują że obowiązujące od 2019 roku stuprocentowe obligo w rzeczywistości dotyczy jedynie ok. 46 proc. energii elektrycznej wytworzonej przez przedsiębiorstwa objęte badaniem URE, co stanowi z kolei ok. 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju.

Urząd Regulacji Energetyki/Mariusz Marszałkowski