Ustawa offshore może wejść w życie pierwszego lutego

21 grudnia 2020, 16:45 Alert

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych nie wejdzie w życie od pierwszego stycznia 2021 roku. Sejm przyjął w czwartek 17 grudnia ustawę, ale Senat nie zajmie się nią w tym roku. Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu rozpocznie prace nad dokumentem czwartego stycznia 2021 roku.

Źródło: www. azocleantech.com/SKNE

Ustawa offshore będzie w lutym?

Z harmonogramu prac Senatu wynika, że najbliższe posiedzenie odbędzie się 11, 12 i 13 stycznia 2021 roku, a Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zajmie się ustawą czwartego stycznia. Jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek, to w połowie stycznia Senat może ją przyjąć bez poprawek i dalej trafi do podpisu Prezydenta RP w drugiej połowie stycznia. Jeśli prezydent nie zgłosi wątpliwości i ją podpisze to wówczas może ona wejść w życie pierwszego lutego.

To ważne, ponieważ nowe przepisy przewidują, iż w pierwszej fazie systemu wsparcia na rzecz morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW, pomoc przyznana będzie drogą decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 roku. Wnioski muszą trafić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed 31 marca. Następnie każdy projekt potrzebuje zgody Komisji Europejskiej.

Jest szansa, że Senat nie zgłosi uwag do ustawy offshore, ponieważ opozycja ma większość w Izbie Wyższej, a to także jej głosami projekt przeszedł w głosowaniu w Sejmie. Za ustawą zagłosowało 443 posłów, przeciwko był jeden, a sześciu się wstrzymało.

Co przewiduje ustawa?

Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia, określona zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

Kolejne projekty będą już startować w ramach aukcji konkurencyjnych. Pierwsza odbędzie się w 2025 roku, a druga w 2027 roku (każda po 2,5 GW).

Ustawa przewiduje także specjalną opłatę od morskich farm wiatrowych, a wynika to z faktu, że nie podlegają one opodatkowaniu od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy, będzie iloczynem tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.

Bartłomiej Sawicki

Prawnicy: Co zmieni ustawa offshore 3.0?