Rząd przyjął ustawę offshore

27 listopada 2020, 18:30 Alert

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – dowiedziała się w piątek Polska Agencja Prasowa ze źródła zbliżonego do rządu. Te informację potwierdził BiznesAlert.pl wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Morskie farmy wiatrowe. Fot. Wikimedia Commons
Morskie farmy wiatrowe. Fot. Wikimedia Commons

Pod koniec października na posiedzeniu rządu zostały zlecone dodatkowe opinie na temat projektu pod kątem bezpieczeństwa i zwalczania korupcji. Zgodnie z harmonogramem prac Rady Ministrów opublikowanym w poniedziałek, miała ona rozpatrzyć tzw. ustawę offshore na posiedzeniu we wtorek, ale wówczas jej nie przyjęła. Zrobiła to w trybie obiegowym. Oznacza, to że parlament może zająć się tą ustawą już na najbliższym posiedzeniu, a więc 10 grudnia tego roku.

Nowe przepisy przewidują, że w pierwszej fazie wsparcie dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość skorzystania z tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 roku, co wynika z przepisów unijnych dotyczących wsparcia OZE. Podstawa do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie zostanie określona w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii odnawialnych, maksymalny okres wsparcia morskich farm wyniesie 25 lat. Odpowiada on przeciętnemu cyklowi życia projektu morskiej farmy wiatrowej.

W ustawie ma zostać zapisana specjalna opłata od morskich farm wiatrowych, ponieważ nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy, stawka opodatkowania będzie iloczynem tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.

Przejście prekwalifikacji będzie obowiązkowe w przypadku wszystkich wytwórców, którzy zamierzają wystartować w aukcji. W ten sposób, do udziału w aukcji dopuszczeni zostaną wyłącznie ci z nich, którzy są w stanie sprawić, że dojdzie do powstania instalacji i produkcji energii elektrycznej z wiatru na morzu.

Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki

Prawnicy: Co zmieni ustawa offshore 3.0?