Ustawa offshore trafiła na Stały Komitet Rady Ministrów

25 września 2020, 13:00 Alert
Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Morska farma wiatrowa Middelgrunden w pobliżu Kopenhagi. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Współpraca w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce była głównym tematem wideokonferencji z sygnatariuszami listu intencyjnego podpisanego w tej sprawie w lipcu 2020 roku. Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, nad którym pracujemy intensywnie w ministerstwie klimatu został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów i niebawem ma zostać przez niego rozpatrzony.

Ustawa offshore w Komitecie Stałym Rady Ministrów

Otwierając spotkanie wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zwrócił uwagę, że odbywa się ono w przypadający tego dnia Światowy Dzień Morza (World Maritime Day). Podkreślił, że data spotkania jest szczególnie związana z morską energetyką wiatrową jeszcze z innego, ważniejszego powodu.

Poinformował on, że projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, nad którym ministerstwo klimatu pracuje, został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów i niebawem ma zostać przez niego rozpatrzony. Przyznał, że projekt ten jest traktowany priorytetowo przez ministerstwo klimatu. – Pracujemy nad tym, aby projekt trafił jesienią do prac parlamentarnych, tak by wejście w życie przepisów było możliwe jeszcze w tym roku – dodał.

List intencyjny

Wiceminister Zyska przypomniał również, że pierwszego lipca 2020 roku został podpisany list intencyjny, który zapoczątkował współpracę przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

– Cieszymy się, że bardzo duża liczba podmiotów dołączyła do wypełniania postanowień listu i wyraziła tym samym wolę współpracy. Zachęcamy także inne podmioty, by dołączyły się do tej inicjatywy – podkreślił wiceminister Zyska.

Wiceminister zaznaczył, że dla uzyskania optymalnych rezultatów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz wzmocnienia korzyści największe znaczenie ma trójstronna współpraca rządu z przedstawicielami sektora, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz deweloperami, łańcuchem dostaw – przedsiębiorcami, którzy będą zaangażowani w przygotowanie, dostawy, realizację i eksploatację morskich farm wiatrowych.

Jest list intencyjny w sprawie umowy sektorowej dla fotowoltaiki

Będą grupy robocze

Pełnomocnik rządu ds. OZE dodał również, że współpraca w zakresie morskiej energetyki wiatrowej będzie się odbywać poprzez uczestnictwo w pracach powołanych grup roboczych w celu podjęcia prac nad wypracowaniem, podpisaniem i realizacją umowy sektorowej „Polish Offshore Sector Deal”, z uwzględnieniem interesów, praw i obowiązków uczestników porozumienia sektorowego.

Finalnym wynikiem tych prac będzie wypracowanie dokumentu umowy na wzór brytyjskiego Sector Deal uwzględniającego polskie uwarunkowania i kierunkującego rozwój branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Bartłomiej Sawicki

Offshore będzie niebawem tańszy od węgla. Uczymy się na błędach innych (RELACJA)