W Elektrowni Połaniec zostanie zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin

14 października 2019, 12:45 Alert
elektrownia-polaniec
Elektrownia Połaniec. Źródło: Enea

Grupa Enea, do której należy Elektrownia Połaniec, poinformowała o modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł brutto. Zadanie jest powiązane z modernizacją elektrofiltrów i wpisuje się w program dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT.

Inwestycja w Elektrowni Połaniec

– Wytwarzamy energię elektryczną z wykorzystaniem najlepszych dostępnych dla Elektrowni Połaniec technologii. Stale inwestujemy w instalacje, które mają na celu redukowanie do minimum wpływu, jaki Elektrownia ma na środowisko naturalne – powiedział Lech Żak, prezes Enei Połaniec.

Inwestycję w formule „pod klucz” wykona wybrana w przetargu firma Remak-Energomontaż. Umowa obejmuje modernizację IOS wraz z absorberami i dostosowanie instalacji do norm środowiskowych określonych w konkluzjach BAT. Zakres umowy przewiduje wymianę kluczowych elementów absorberów, co znacznie poprawi funkcjonowanie całej instalacji i przyniesie zaplanowany efekt ekologiczny.

– W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizujemy instalację odsiarczania spalin w oparciu o uznaną i sprawdzoną technologię – powiedział Stanisław Kalarus, prezes Remak-Energomontaż. Prace w obszarze absorberów będą ściśle podporządkowane zaplanowanym postojom remontowym bloków 2-7, jakie wyznaczono na 2020 r. Inwestycja ma zakończyć się z początkiem 2021 r.

– Najważniejszym celem inwestycji jest zwiększenie możliwości IOS poprzez podniesienie skuteczności działania absorberów, jak również zwiększenie wydajności wszystkich towarzyszących im węzłów pomocniczych – powiedział Marek Ryński, wiceprezes Enei Połaniec ds. technicznych.

Modernizacja absorberów IOS jest ściśle powiązana z inwestycją w zwiększenie efektywności elektrofiltrów. W ostatnich tygodniach Enea Połaniec podpisała umowę z GE Power i Stal-Systems na modernizację elektrofiltrów sześciu bloków energetycznych (2-7). Zmodernizowane elektrofiltry również wpłyną na poprawę parametrów środowiskowych całej instalacji.

CIRE.pl

Elektrownia Połaniec zmodernizuje instalację odsiarczania spalin