Porozumienie płacowe w spółkach PGE

28 maja 2018, 17:00 Alert
Fot. PGE Dystrybucja
Fot. PGE Dystrybucja

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetyczne podpisał porozumienia płacowe w spółkach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Obrót i PGE Dystrybucja należących do Grupy.

PGE GiEK

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przy współudziale zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podpisał porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi działającymi w Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Podczas spotkania, które odbyło się 28 maja 2018 r. w Warszawie, Stronę Społeczną reprezentowały związki zawodowe porozumienia „Miedza”, w skład których wchodzą MZZ „ODKRYWKA” KWB Bełchatów, MKWZZ Sierpień 80 KWB Bełchatów, ZZ F1 KWB Bełchatów, ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów oraz MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów.Podpisane porozumienie w sprawie polityki płacowej zakończyło długotrwałe i trudne negocjacje. W ocenie obu stron porozumienie jest satysfakcjonujące. Ustalono, że polityka płacowa w 2019 r. będzie powiązana z sytuacją ekonomiczną Grupy PGE, ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów jak m.in. kształtowanie się ścieżek cenowych sprzedaży energii elektrycznej oraz cen zakupu uprawnień do emisji CO2.

28 maja 2018 r. zostało również podpisane porozumienie regulujące zasady prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy stronami. Ustalono terminy cyklicznych spotkań zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ze związkami zawodowymi porozumienia „Miedza”.Obydwa porozumienia zabezpieczają interesy pracowników Grupy PGE, w szczególności pracowników kopalni i elektrowni w Bełchatowie oraz spółek zależnych PGE GiEK, są także przykładem skutecznie realizowanego dialogu społecznego w Grupie PGE.

PGE Obrót i PGE Dystrybucja

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisał porozumienia kończące spory zbiorowe pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w dwóch spółkach z Grupy PGE – PGE Obrót i PGE Dystrybucja – i pracodawcami.Zarówno przedstawiciele pracowników, jak i pracodawców, zgodnie podkreślają, że porozumienie nie byłoby możliwe bez obustronnie okazanej elastyczności i zrozumienia dla sytuacji.Strony sporu zbiorowego zgodnie uznały, że roszczenia pracowników zostały zaspokojone, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi finansowej spółek.Porozumienia weszły w życie z dniem 21 maja 2018 r.

Polska Grupa Energetyczna