Wartość zielonych certyfikatów spadła poniżej 40 zł

19 sierpnia 2016, 10:45 Alert
energetyka wiatrowa OZE wiatrak
fot. PGE

Jak informuje portal Rynek Energii Odnawialnej, czwartkowe notowanie na Towarowej Giełdzie Energii przyniosły dalszy spadek ceny zielonych certyfikatów – ich wartość w transakcjach sesyjnych spadła poniżej 40 zł.Cena zielonych certyfikatów w transakcjach sesyjnych w czwartek wyniosła zaledwie 39,62 zł. W transakcjach pozasesyjnych ich średnia cena wyniosła 90,91 zł.

Od dłuższego czasu ceny zielonych certyfikatów spadają. W ostatnim czasie branżę dobiły jeszcze opublikowane przez Ministerstwo Energii projekty rozporządzeń do ustawy o OZE, obniżające m.in. obowiązek umarzania zielonych certyfikatów w 2017 r. W efekcie już tego samego dnia ceny certyfikatów odnotowały znaczący spadek do 56 zł. Od tego momentu każde kolejne notowanie to kolejny rekordowy spadek ich wartości.

Mimo apelów przedsiębiorców i organizacji branżowych rząd nie zamierza podejmować działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku zielonych certyfikatów.

Reo.pl