Powstał Wieluński Klaster Energii, który poprowadzi projekty wodorowe i magazynowania energii

1 lipca 2020, 16:15 Alert

Pierwszego lipca 2020 roku został powołany Wieluński Klaster Energii, który ma efektywnie wykorzystywać lokalne zasoby energetyczne w miejscowości Wieluń. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie m.in projektów wodorowych i magazynowania energii.

fot. Instytut Jagielloński
fot. Instytut Jagielloński

OZE będzie filarem

Klaster chce wykorzystać miejscowe zasoby energetyczne służące do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o Odnawialne Źródła Energii (OZE). Dodatkowo ma przygotowywać projekty wodorowe i magazynowania energii.

W spotkaniu uczestniczyli wiceminister klimatu i pełnomocnik OZE Ireneusz Zyska, burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz przedstawiciele Instytutu Jagiellońskiego.

– Stabilny i zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii to jeden z priorytetów obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a także ministerstwa klimatu. Przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. Dlatego dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościach – powiedział wicepremier Zyska.

– Trzeba postawić na rozwiązania lokalne takie jak klastry energii. Chcemy zrealizować pilotażowy projekt klastra, który odpowie na potrzeby przedsiębiorstw i mieszkańców. Chcemy zbudować niezależność energetyczną Wielunia – mówił Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, który także przedstawił prezentację na temat sytuacji polskiego systemu energetycznego oraz rozwoju OZE w Polsce. Instytut Jagielloński został zaproszony do koordynacji prac klastra energii.

IPE: Klastry energii trzeba urealnić (ROZMOWA)

Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są:

 1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.
 2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej,  przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu).
 3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i  równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
 4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
 5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
 6. Planowanie i realizacja projektów wodorowych.
 7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji
 8. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.
 9. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.
 10. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie  inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii.
 11. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju  technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.
 12. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.
 13. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.
 14. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.
 15. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.
 16. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.

Ministerstwo klimatu/Instytut Jagielloński/Patrycja Rapacka