PGE złożyła do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację

12 lutego 2021, 15:45 Alert

PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Ørsted Wind Power zgłosiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zamierzonej koncentracji, która pozwoli firmom na wybudowanie dwóch farm wiatrowych na morzu.

Morska farma wiatrowa. Podstacja. Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa. Podstacja. Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Jeden z warunków

Koncentracja stoi na drodze do utworzenia przez PGE i Ørsted wspólnych przedsiębiorców (joint ventures) na bazie działających podmiotów Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3. Uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest jednym z warunków zawieszających dla finalizacji zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku przez PGE i Ørsted.

PGE i Ørsted podpisały ostateczną umowę o budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku  

10 lutego 2021 roku PGE i Ørsted podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki utworzenia joint ventures, których celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW. Ørsted obejmie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym stanowiące 50 procent udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dwóch spółek projektowych za równowartość 657 mln zł. Finalizacja transakcji jest przewidziana na pierwszy kwartał 2021 roku.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

Koszty inwestycji PGE i Orsted w offshore na Bałtyku wyniosą 35-40 miliardów złotych