TAG: Orsted
Od jesieni 2020 roku w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad rozporządzeniem o postępowaniu rozstrzygającym, które wprowadzi punktowy […]
Wszystkie siedem projektów morskich farm wiatrowych w ramach pierwszego etapu wsparcia kontraktem różnicowym w Polsce otrzymało już pozytywną […]
Znane są pierwsze szacunki wskazujące poziom zaangażowania polskich firm w budowie morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Z danych Polenergii i […]
Polska wybrała właściwe podejście, zobowiązując się do realizacji ambitnego celu zainstalowania 11 GW mocy w morskiej energii wiatrowej do […]
Ørsted informuje, że sfinalizował umowę joint venture z Polską Grupą Energetyczną w sprawie wspólnych projektów offshore w Polsce.
Do końca marca tego roku inwestorzy mogli wnioskować do prezesa URE o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej w […]
Państwowy fundusz gromadzący środki zebrane dzięki sprzedaży ropy naftowej z Norwegii wart 1,3 bln dolarów zainwestował po raz pierwszym w […]
Wczoraj upłynął termin składania do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach I fazy wsparcia dla […]
– Zaproponowana pierwotnie cena maksymalna na poziomie 301,5 zł/MWh została zwiększona do 319,6 zł/MWh po przeprowadzeniu konsultacji […]
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje dotyczące budowy farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Pierwsza […]
PGE zgłosiła projekt budowy morskich farm wiatrowych o wartości 35 mld zł do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – poinformował prezes spółki […]
Polska Grupa Energetyczna będzie realizować dwa projekty morskich farm wiatrowych we współpracy z duńskim Orsted. Duńczycy przekażą Polakom […]
PGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Ørsted Wind Power zgłosiły do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody […]
Polska Grupa Energetyczna podpisała z duńskim Orsted umowę o powołaniu spółki joint venture przy realizacji i eksploatacji dwóch morskich […]
PGE Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture 50/50, której celem będzie rozwój, budowa i […]