PGE i Ørsted mają już statki do instalacji kabli farmy wiatrowej na Bałtyku

5 września 2023, 11:30 Alert

Polska Grupa Energetyczna i Ørsted zakontraktowały statki do instalacji kabli dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Firmy podpisały kontrakty na ułożenie i podłączenie kabli wewnętrznych oraz eksportowych na potrzeby etapu Baltica 2, jednego z dwóch w tym projekcie.

Polska Grupa Energetyczna i Ørsted podpisały kontrakty na ułożenie oraz podłączenie kabli wewnętrznych i eksportowych na potrzeby Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Wcześniej rozstrzygnęły przetargi na dostawę morskich kabli eksportowych, które zostaną wykorzystane do wyprowadzenia mocy z morskich elektrowni wiatrowych na ląd – czytamy w komunikacie PGE.

– Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy największego projektu OZE w historii Polski. Mamy za sobą kontraktację najważniejszych komponentów dla etapu Baltica 2, w tym na dostawę 107 turbin, a także fundamentów i morskich stacji transformatorowych. Teraz przeszliśmy do kolejnej fazy związanej z kontraktowaniem usług instalacji poszczególnych komponentów. Pierwszym efektem jest podpisanie umowy na instalację kabli dla projektu Baltica 2 o mocy 1,5 GW. Już w 2027 roku ta inwestycja zapewni bezpieczne dostawy zielonej energii dla 2,4 mln gospodarstw domowych, jednocześnie ograniczając emisje CO2 o blisko 5 mln ton rocznie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Firma Boskalis, wyłoniona w przetargu na ułożenie i podłączenie kabli, zajmie się pracami hydrotechnicznymi i pogłębiarskimi. Najwięcej projektów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej zrealizowała dotychczas na Morzu Północnym, ale jej statki brały też udział w budowie terminalu LNG w Świnoujściu. Do wykonania zadania związanego z układaniem kabli dla Baltica 2 przeznaczy kilka statków ze swojej floty – m.in. kablowiec (CLV, cable laying vessel) i jednostkę wspomagającą (CSV, construction support vessel). Zadaniem wykonawcy będzie nie tylko ułożenie i zakopanie ok. 300 km kabli eksportowych i ok. 170 km kabli wewnętrznych, ale także wcześniejsze usunięcie głazów w celu przygotowania dna morskiego do instalacji linii kablowych – czytamy.

– Plan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zakłada, że do 2040 roku morskie farmy wiatrowe zbudowane w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim będą w stanie dostarczyć do krajowego systemu elektroenergetycznego 18 GW mocy. Ta energia musi zostać w sposób bezpieczny i niezawodny doprowadzona kablami do lądu. Podpisując kolejne, ważne kontrakty, z doświadczonymi graczami rynkowymi konsekwentnie i zgodnie z planem posuwamy się naprzód z projektem Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, a tym samym poprawiamy bezpieczeństwo energetyczne Polski – powiedziała Agata Staniewska, dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Poland.

Wcześniej PGE i Ørsted podpisały umowy na dostawę morskich kabli eksportowych, które zostaną dostarczone przez firmy ZTT Submarine Cable & System oraz Hellenic Cables. Morskie kable eksportowe służą do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych na ląd. Kontrakty obejmują łącznie ok. 300 km kabli 275 kV.

Polska Grupa Energetyczna / Jędrzej Stachura

Orlen chce rozpocząć budowę morskiej farmy wiatrowej jeszcze w tym roku