Wspólna Reprezentacja: PGE i MSP nieprawidłowo konsolidowały energetykę

1 czerwca 2015, 07:40 Energetyka

KOMENTARZ

Marcin Juzoń,

Wspólna Reprezentacja

W sprawie odszkodowania o łącznej kwocie 1,1 mld zł wynikającej z bezprawnych działań Ministerstwa Skarbu Państwa w ramach konsolidacji sektora energetycznego toczyły się dziś dwa postępowania. Zostały one odwieszone, jak kilkanaście innych, po postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że sprawy odszkodowania powinny rozstrzygać sądy niższej instancji.

Sąd okręgowy w Szczecinie przyjął dziś jako dowód w sprawie korespondencję pomiędzy PGE SA i MSP, która wskazuje, że wymiana akcji w ramach konsolidacji sektora energetycznego była przeprowadzona w sposób niezgodny z intencją ustawodawcy. Dodatkowo, sąd stwierdził, że uznaje za rozwinięcie stanowiska Wspólnej Reprezentacji opinie Sejmu podpisaną przez ówczesną Marszałek Sejmu Ewę Kopacz oraz opinię Prokuratora Generalnego. Oba dokumenty wyraźnie wskazują na wadliwość prawną procesu zamiany akcji.

W kolejnej sprawie toczącej się przed sądem apelacyjnym w Warszawie apelacja została oddalona. Należy zaznaczyć, że sąd apelacyjny tym samym nie wziął pod uwagę woli ustawodawcy wyrażonej w opinii Sejmu, ani stanowiska Prokuratora Generalnego mówiącego o pogwałceniu w tej sprawie zapisów konstytucji RP. Wspólna Reprezentacja zapowiada, że zamierza zwrócić się do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku.

Sąd apelacyjny stwierdził m.in., że ustawa o konsolidacji energetyki dopuszcza jednostronnę wymianę akcji. Może to zdaniem sądu prowadzić do sytuacji, w której wymiana akcji nie będzie ekwiwalentna dla akcjonariusza (np. właściciela akcji pracowniczych). Tymczasem w opinii wydanej podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ustawodawczej z 20 marca 2014 r., ustawodawca stwierdził, że ustawa konsolidacyjna nie dopuszcza mechanizmu jednostronnej redukcji liczby akcji. Opinia Sejmu wskazuje, że działania MSP doprowadziły do sytuacji paradoksalnych i nieakceptowalnych z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej.