WWF: Neutralność klimatyczna w Polsce może jeszcze złapać koło ratunkowe

4 września 2020, 17:00 Środowisko
las zalesianie środowisko

W najnowszym raporcie WWF „Zeroemisyjna Polska 2050” znajdziemy analizę krytycznej sytuacji i rekomendacje jak nie dopuścić do drastycznych zmian na Ziemi. Dokument przedstawia diagnozę oraz rekomendacje dla sektorów budownictwa, energetyki, rolnictwa, leśnictwa i transportu.

Neutralność klimatyczna i gazy cieplarniane

Stanowisko środowiska naukowego jest jednoznaczne – uniknięcie katastrofy klimatycznej możliwe jest tylko poprzez utrzymanie równowagi pomiędzy emitowaniem oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych. Neutralność klimatyczna na świecie musi zostać osiągnięta najpóźniej do 2050 roku. Działania wszystkich sektorów gospodarki powinny doprowadzić do redukcji gazów cieplarnianych w takim zakresie, aby globalny przyrost temperatury nie przekroczył 1,5°C1.

Dotychczas tematowi neutralności klimatycznej w Polsce nie zostało poświęcone zbyt wiele uwagi i kwestia ta nie była uwzględniana w działaniach sektorowych. Chcąc przyczynić się do zmiany tego stanu rzeczy, WWF Polska opracowała raport „Zeroemisyjna Polska 2050”. Zawiera on analizę sytuacji i szereg rekomendacji dotyczących osiągnięcia przez Polskę zeroemisyjności netto, czyli neutralności klimatycznej. Rekomendacje te zostały wypracowane podczas spotkań i dyskusji w czterech grupach roboczych we współpracy z ekspertami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Powstały zespoły, w których toczyła się debata o budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, transporcie oraz energetyce.

W każdym z powyższych obszarów muszą nastąpić zmiany mające na celu natychmiastowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Rozpocząć należy od zaprzestania prowadzenia polityki będącej w kontrze do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Jako przykłady takiej polityki Fundacja WWF Polska zidentyfikowała m.in.: osuszanie torfowisk, blokowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, brak zrównoważonej polityki transportowej czy nieoptymalne termomodernizacje budynków. W drugiej kolejności pojawiają się aspekty, wymagające strukturalnych (wręcz fundamentalnych) zmian w funkcjonowaniu całych sektorów gospodarki, co wymagać będzie wielkiej determinacji i gruntownego zaplanowania zmiany, wraz z zarysowaniem mapy drogowej tej zmiany na kolejne dekady.

Dyskusja o neutralności klimatycznej w Polsce odbywa się równolegle z działaniami Komisji Europejskiej podejmowanymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Coraz częściej padają również pytania o sposób stymulacji globalnej gospodarki pogrążonej w recesji. Wybory, które w tej dziedzinie podejmujemy, będą rzutować na przyszłość, ułatwiając lub uniemożliwiając osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Konieczne jest również postawienie sobie ambitnego, cywilizacyjnego celu: zbudowania gospodarki neutralnej klimatycznie. Odejście od pytania „czy?”, na rzecz pytania „jak?”. I na to ostatnie pytanie odpowiada raport „Zeroemisyjna Polska 2050”.

WWF Polska

Kraków zamknął drzwi przed smogiem. Czy Małopolska pójdzie jego śladem?