Wyniki Orlenu w trzecim kwartale 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 50 procent

28 października 2021, 09:30 Alert

PKN Orlen zaprezentował wyniki w trzecim kwartale 2021 roku. Petrochemia, rafineria i energetyka odpowiadają za 75 procent wyniku Grupy. Segment detaliczny w Polsce to zaledwie 15 procent wyniku EBITDA całego koncernu. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 52 procent rok do roku.

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen poinformował, że wyniki segmentów petrochemii, rafinerii i energetyki w trzecim kwartale 2021 roku umożliwiły osiągnięcie zysku operacyjnego EBITDA wg LIFO na poziomie 4,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,3 mld zł (rok do roku). – Stabilną pozycję koncernu na rynku potwierdza też zysk netto, który wyniósł 2,9 mld zł, o 2,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment detaliczny w Polsce odpowiada obecnie zaledwie za 15 procent wyniku EBITDA całego koncernu. Głównym źródłem dobrego wyniku Grupy Orlen pozostaje sprzedaż za granicą, która odpowiada za ok. 60 procent osiągniętych przychodów. Koncern w trzecim kwartale 2021 roku realizował też kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 2,5 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, kontynuowane były również procesy akwizycyjne, których finalizacja umożliwi budowę jednego silnego koncernu multienergetycznego, neutralnego emisyjnie do 2050 roku – czytamy w komunikacie.

– Wyniki, które osiągnęliśmy w trzecim kwartale tego roku, są przede wszystkim rezultatem efektywnego zarządzania spółką. Kluczowa jest dywersyfikacja działalności. Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy, czy kurs dolara. Zysk netto spółki w trzecim kwartale, w wysokości 2,9 mld zł, to dowód, że kierunek rozwoju, który obraliśmy, jest słuszny. Budujemy koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji. Temu ma służyć także finalizacja procesu przejęcia Grupy Lotos i PGNiG. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa Orlen osiągnęła:

– EBITDA LIFO na poziomie 4,3 mld zł, wyższą o 2,3 mld zł (rok do roku)
– Zysk netto w wysokości 2,9 mld zł, wyższy o 2,3 mld zł (rok do roku)
– Sprzedaż w wysokości 10,7 mt, wyższą o dwa procent (rok do roku)
– Przychody na poziomie 36,5 mld zł, wyższe o 52 procent (rok do roku)

PKN Orlen/Jędrzej Stachura

Orlen Lietuva podpisał umowę z wykonawcą instalacji pogłębionego przerobu ropy w Możejkach