Wyszehrad: Państwa powinny mieć swobodę ws. neutralności klimatycznej

29 czerwca 2017, 17:15 Alert

W Zakopanem zakończyło się spotkanie ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii. W trakcie posiedzenia ministrowie podsumowali polską prezydencję w grupie V4. Od lipca 2017 r. prezydencję tę przejmują Węgry.

fot. Ministerstwo Środowiska

Podczas dwudniowych obrad ministrowie środowiska grupy V4 i Bułgarii rozmawiali m.in. o obszarach Natura 2000, jakości powietrza, różnorodności biologicznej i wyzwaniachw zakresie polityki klimatyczno-energetycznej.

Minister środowiska prof. Jan Szyszko podkreślił, że w kwestii środowiska zarysowano dwa priorytety, które kontynuować będzie prezydencja węgierska.

„Pierwsza sprawa związana jest z implementacją sieci Natura 2000. Natura 2000 jest wielką szansą na monitorowanie zrównoważonego rozwoju w Europie, a cała Grupa Wyszehradzka może być tutaj przykładem i liderem” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska. „Druga sprawa to implementacja Porozumienia paryskiego, które jest szansą na zrównoważony rozwój świata, a równocześnie połączenia sieci Natura 2000 jako monitoringu zrównoważonego rozwoju” – dodał.

Minister Szyszko podziękował również za współpracę prezydencji czeskiej i życzył sukcesów Węgrom.

„Gratuluję polskiej prezydencji dotychczasowych osiągnięć. Prezydencja węgierska będzie kontynuować spotkania Grupy Wyszehradzkiej rozszerzonej nie tylko o Bułgarię i Rumunię, ale także o inne zainteresowane kraje regionu” – powiedział Andras Racz, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego oświadczenia, dotyczącego podstawowych światowych problemów w zakresie ochrony środowiska. Sygnatariusze podkreślili, że wszystkie polityki regionalne, w tym europejska polityka klimatyczna powinny być prowadzone w duchu Porozumienia paryskiego, dającego jego stronom znaczną swobodę w podejmowaniu działań na rzecz osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej.

Zgromadzeni delegaci z zadowoleniem przyjęli powrót w dyskusji na forum Unii Europejskiej do tematu zwiększenia i usprawnienia finansowania sieci Natura 2000. W oświadczeniu wspomniano także o kwestiach geotermii, zrównoważonej gospodarki leśnej, współpracy na forum UE w zakresie gospodarki wodnej, Systemie Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) oraz konkluzjach BAT (najlepszych dostępnych technik, ang. Best Available Techniques) dla dużych obiektów spalania (LCP).

Na zakończenie spotkania prof. Jan Szyszko wręczył Andreasowi Raczowi statuetkę żubra, życząc sukcesów prezydencji węgierskiej.

Wizyta w instalacji geotermalnej

Oprócz udziału w debacie, zaproszone delegacje zwiedziły również instalację geotermalną, zlokalizowaną w pobliżu Zakopanego i zapoznały się z systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce. Na terenie zakładu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prof. Jana Szyszko, Wojciecha Ignacoka – prezesa zarządu Geotermii Podhalańskiej, Artura Michalskiego – wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Piotra Długosza – przewodniczącego rady nadzorczej Geotermii Podhalańskiej.

„Zlokalizowane w tym miejscu odwierty dostarczają energii o mocy równej 60 turbinom wiatrowym” – mówił prof. Jan Szyszko.

Ministerstwo Środowiska