Wzrosły ceny energii. Po raz pierwszy w tym roku

27 września 2017, 16:00 Alert

Po kilku miesiącach spadku cen nośników energii, w sierpniu nastąpił ich wzrost o 0,7% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Podwyżkę spowodowały przede wszystkim drożejące paliwa transportowe i w mniejszym stopniu – paliwa stałe na opał. Odnotowano również nieznaczny spadek średniej ceny gazu – pisze ośrodek WiseEuropa w Monitorze Cen Energii.

Ceny energii elektrycznej i cieplnej, podobnie jak w poprzednich miesiącach, pozostały stabilne. Średnia cena nośników energii w sierpniu bieżącego roku była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Cena paliw transportowych systematycznie spadała od marca do lipca bieżącego roku, w sierpniu jednak nastąpiło odwrócenie tego trendu. Kierowcy musieli zapłacić na stacjach paliw o ponad 2,2% więcej niż w poprzedzającym miesiącu i prawie 3,5% więcej niż w ubiegłym roku.  Wzrost ceny paliw transportowych wynika z dynamiki cen ropy naftowej. W skali globalnej baryłka ropy zdrożała w sierpniu o blisko 7%, co przy uwzględnieniu wahań kursowych, przełożyło się na 4,6-procentowy wzrost ceny wyrażonej w polskiej walucie.

ceny energii ceny prądu

Ceny energii od 2010 roku (fot. WiseEuropa)

Cena węgla w górę

Drożeje również węgiel oraz inne paliwa stałe przeznaczone na opał. Ich cena wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca o blisko 1% i tym samym osiągnęła najwyższy poziom od marca 2014 r. Konsumenci musieli zapłacić za węgiel o ponad 4,5% więcej niż w sierpniu 2016 roku. Jedną z przyczyn podwyżki cen paliw stałych jest wprowadzenie norm jakościowych, które wyeliminowały z rynku węgiel o najgorszych parametrach, w największym stopniu przyczyniającym się do problemu smogu.

Dla pozostałych nośników energii nie odnotowano znaczących zmian cen – nieznacznie (-0,2%) potaniał gaz, energia cieplna zdrożała o 0,1%, natomiast cena energii elektrycznej nie zmieniła się w porównaniu do poprzedzającego miesiąca.

Poziom inflacji w sierpniu był zbliżony do poziomu lipcowego i wyniósł 1,4%. Nieznacznie wzrósł natomiast wkład cen energii w zmianę cen konsumpcyjnych.

W UE energia też drożeje

Średnia cena energii wzrosła nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej – średnio o 0,68%. Największy wzrost w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano we Francji (+1,14%), najmniejszy zaś – we Włoszech (+0,31%).

Znaczące różnice w cenach nośników energii wystąpiły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Gospodarstwa domowe w UE zapłaciły za energię  średnio o 3,62% więcej niż w sierpniu zeszłego roku. Najbardziej dotkliwą podwyżkę odczuli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie ceny energii w ujęciu rocznym wzrosły o 5,2%.

Monitor Cen Energii jest dostępny na stronie WiseEuropa.

Wise Europa