ZEOP: Jak zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne w dobie kryzysu geopolitycznego

28 marca 2022, 08:30 Alert
postulaty zeop
ZEOP

Ostatnie wydarzenia geopolityczne sprawiły, że powstało wiele pytań związanych z przyszłością sektora energetycznego oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. W nowej sytuacji cała branża energetyczna zastanawia się w którą stronę będzie zmierzała przyszłość energetyki. Swoje propozycje na najbliższe lata przedstawiło Stowarzyszenie “Z energią o prawie”, publikując postulaty, których realizacja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.  

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie kryzysu geopolitycznego

Jednym z głównych postulatów Stowarzyszenia, jest wydłużenie okresu przejściowego dla prosumentów. Od 1 kwietnia zmienia się system rozliczania prosumentów z net metering na net billing. Nowa forma rozliczeń będzie mniej korzystna niż dotychczasowa. Patrząc na dynamikę rozwoju prosumentów, wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego wydawałoby się wskazane. Kolejnym ważnym punktem, który jest w stanie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski jest stabilizacja cen w systemie EU ETS. Stworzenie korytarza cenowego wyznaczającego limit górny i dolny cen uprawnień do emisji CO2 albo ograniczenie okresu ważności zakupionych uprawnień może doprowadzić do stabilizacji cen na rynku EU ETS. Takie rozwiązania pozwalają dokładnie przewidzieć przyszłe ceny EUA i tym samym zaplanować inwestycje.  

Ważnym przedmiotem dyskusji jest również racjonalne przedłużenie funkcjonowania jednostek węglowych. Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakłada odchodzenie od paliw kopalnych. Jednak w obliczu wojny i możliwych problemów z dostawami surowców strategicznych, utrzymanie w pracy jednostek węglowych staje się w krótkoterminowej przyszłości priorytetem. 

Innym równie istotnym elementem polskiej transformacji, pomagającym wpłynąć na podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego, jest jak najszybsze znowelizowanie ustawy o lądowych elektrowniach wiatrowych, która w swym aktualnym brzmieniu hamuje rozwój nowych projektów wiatrowych. W celu przyspieszenia dekarbonizacji oraz zwiększenia zielonych mocy wytwórczych należy jak najszybciej podjąć działania w kierunku nowelizacji ustawy, zapewniając inwestorom większą swobodę lokalizacyjną.  Nowe zmiany powinny również uwzględnić strefy związane z przemysłem, gdyż uprzywilejowanie terenów przemysłowych oraz około przemysłowych zapewni większą samowystarczalność dla przedsiębiorstw energochłonnych i stref ekonomicznych. 

Kolejnym istotnym elementem, na który zwróciło uwagę stowarzyszenie, jest propozycja wprowadzenia regulacji, które przyhamują rozwój farm fotowoltaicznych. Na początku 2022 roku pojawiła się propozycja legislacyjna, która może wpłynąć na zahamowanie budowy nowych inwestycji słonecznych.  

Przedstawione punkty stanowią część propozycji stowarzyszenia. Stowarzyszenie proponuje również między innymi przyspieszenie prac nad dywersyfikacją pochodzenia surowców energetycznych, utrzymania w gotowości większej ilości jednostek wytwórczych, dalsze rozwijanie infrastruktury dla gazu LNG, przyspieszenie inwestycji w elektroenergetyczną infrastrukturę przesyłową czy też wprowadzenie programów na rzecz efektywności energetycznej. 

Ze szczegółowym opisem postulatów przedstawionych przez stowarzyszenie można zapoznać na stronie organizacji.

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Jakóbik: Powrót ministerstwa energii, czyli energetyka na wyborach wobec inwazji