TAG: Z energią o prawie

Prawo energetyczne i ustawa o odnawialnych źródłach energii w ostatnim czasie przeszły wiele ważnych zmian. Kluczowe elementy najnowszych […]
Historia energii jądrowej uczy nas dwóch ważnych rzeczy. Pierwszą i najistotniejszą jest to, że atom jest stabilnym i bezpiecznym źródłem […]
Metan jest podstawowym składnikiem zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu. Jednak podczas gdy gaz ziemny jest paliwem kopalnym, a jego spalanie […]
Klaster energii jest rodzajem społeczności energetycznej, uregulowanym na gruncie ustawy o OZE. Jego celem jest zapewnienie możliwości zrzeszania […]
Ostatnie wydarzenia geopolityczne sprawiły, że powstało wiele pytań związanych z przyszłością sektora energetycznego oraz zapewnieniem […]
Niewiele rzeczy może wpłynąć pozytywnie na transformację energetyczną i zasady zrównoważonego rozwoju tak jak świadomość konsumenta. W […]
Obecna sytuacja wymaga tego, aby Polska obrała oczekiwaną od dawna ścieżkę właściwej transformacji energetycznej oraz stworzenia nowego ładu […]
W ostatnich lata ruch prosumentów energii odnawialnej odcisnął wyraźne piętno na polskiej energetyce. Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że […]
W poprzednim miesiącu do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […]
– Nie ma wodoru niskoemisyjnego bez OZE, a z drugiej strony nie możemy zwiększać penetracji OZE, jeżeli nie będziemy rozwijali magazynów […]
Michał Bielicki, członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie” podkreśla, że obecnie Europa stoi przed wielkim wyzwaniem, którym jest […]
W ciągu ostatnich kilku miesięcy temat budowy elektrowni atomowej w Polsce zaczął nabierać rumieńców. Mamy już wstępne informacje dotyczące […]
Bartłomiej Kupiec, prawnik i analityk polityki zrównoważonego rozwoju ze Stowarzyszenia „Z energią o prawie” tłumaczy, że dekarbonizacja […]
Coraz częściej słyszymy, że transformacja energetyczna nie ma racji bytu, jeśli będziemy opierać ją tylko i wyłącznie na OZE […]
Polski rynek energii elektrycznej wymaga większej innowacyjności w związku z rozwojem energetyki rozproszonej opartej o wykorzystanie instalacji […]
Lądowa energetyka wiatrowa uchodzi za jedną z najtańszych form wytwarzania energii elektrycznej. Potencjał rozwoju inwestycji wiatrowych w Polsce […]
Przy zwiększającym się udziale OZE w polskim miksie energetycznym coraz poważniejszym i bardziej palącym zagadnieniem jest kwestia związana z […]
W ostatnim czasie wiele słychać o zmianach na rynku prosumentów. Nie tak dawno byliśmy świadkami błyskawicznego procesu legislacyjnego […]
Unia Europejska (UE) stawia sobie coraz ambitniejsze cele klimatyczne. W ramach propozycji pakietu legislacyjnego “Fit for 55”, w wyniku rewizji […]
Rynek prosumencki w Polsce w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie. Pod koniec 2019 roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w […]
Dziewiątego listopada 2021 roku odbyła się debata pt. „Blaski i cienie ustawy 10H”, wprowadzająca do Kongresu Energetyki Przyszłości […]
konieczne są zdecydowane działania rządu zmierzające raczej do wyeliminowania ubóstwa energetycznego, czyli wyeliminowania problemu, aniżeli […]
Wzrost cen energii stał się zjawiskiem nieuniknionym, a tym samym szeroko dyskutowanym w różnych kręgach społecznych. Każdy zadaje pytanie o […]
O sytuacji związanej z nowelizacją przepisów dotyczących prosumentów słyszymy już od czerwca 2021 roku, kiedy to przedstawiono pierwszą […]
W sferze marketingowej coraz częściej spotkać się można z reklamami, które zachęcają do zainwestowania w odnawialną energię, konkretnie w […]
Powiedzenie „najczęściej odnawialna w ustawie o odnawialnych źródłach energii jest sama ustawa” po raz kolejny sprawdza się idealnie. Nie […]
17 czerwca 2021 roku został opracowany projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu […]