Decyzja o odwołaniu od warunków środowiskowych koncesji Złoczew została odroczona

3 czerwca 2020, 15:15 Alert

Decyzja w sprawie odwołania od udzielenia warunków środowiskowych koncesji Złoczew została odroczona do 31 sierpnia – czytamy w zawiadomieniu generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Odkrywka w Koninie. Fot. BiznesAlert
KWB Konin. Fot. Mirosław Perzyński

Decyzja znów została odłożona

Zawiadomienie dotyczy postępowania odwoławczego od decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi z 2018 roku, określającej środowiskowe uwarunkowania wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew. – Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy. W związku z powyższym generalny dyrektor ochrony środowiska wyznacza nowy termin załatwienia sprawy na dzień 31 sierpnia 2020 roku – czytamy w zawiadomieniu. Jest to kolejne odroczenie decyzji w tej sprawie. Wcześniej, w lutym, wydanie decyzji zostało przesunięte na koniec maja.

W kwietniu 2019 roku ministerstwo środowiska, na wniosek spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wszczęło postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew, położonego na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Złoczew, gminy Burzenin (pow. sieradzki), gminy Ostrówek (pow. wieluński) oraz gminy Lututów (pow. wieruszowski).

Pod koniec marca PGE GiEK otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni węgla brunatnego Złoczew. To otwiera drogę do rozpoczęcia starań o uzyskanie koncesji na wydobycie.

Zasoby złoża Złoczew ulokowane są się na obszarze ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego. W kontekście wyczerpania złoża Bełchatów, którego zasoby mają zostać wykorzystane do 2038 roku, uruchomienie odkrywki w Złoczewie warunkuje przyszłość elektrowni Bełchatów.

PGE a Złoczew

Wojciech Dąbrowski powiedział na początku kwietnia, że otrzymanie koncesji nie oznacza ostatecznej decyzji o wydobyciu. – Po decyzji o otrzymaniu koncesji będziemy prowadzić analizy uwzględniające zyski i straty oraz bezpieczeństwo energetyczne. Będziemy brać pod uwagę wszystkie za i przeciw – powiedział.

Podkreślił, że ewentualne otrzymanie koncesji nie będzie równoznaczne z wydaniem decyzji inwestycyjnej. – Ostateczna decyzja zapadnie z uwzględnieniem otoczenia regulacyjnego w Polsce i Unii Europejskiej – poinformował.

Złoża węgla brunatnego na polach Szczerców i Bełchatów będą się kończyć w latach 2030–2032. Wówczas na bazie scenariusza bez nowej odkrywki, bloki energetyczne zostaną odstawione. Przy realizacji scenariusza zakładającego wydobycie węgla brunatnego, pierwszy węgiel ze złoża Złoczew może pojawić się w 2032 roku.

Z informacji PGE GiEK wynika, że niezależnie od rozwoju wypadków, konsumpcja węgla brunatnego w porównaniu do obecnego wydobycia zmniejszy się o ok. 50 procent. PGE podkreśla, że decyzja w tej sprawie zależy od wielu czynników i uwarunkowań, takich jak program dla węgla brunatnego i polityka energetyczna Polski do 2040 roku, oraz od ostatecznego kształtu unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

RDOŚ/Bartłomiej Sawicki

Wydzielenie aktywów węglowych w lipcu? Ułatwi transformacje energetyczną PGE