Znaczące słowa Kaczyńskiego. Rząd może zmienić Polski Program Energetyki Jądrowej

25 maja 2016, 07:30 Atom
atom energetyka jądrowa
Elektrownia jądrowa w Temelinie. Fot. Wikimedia Commons

W wywiadzie dla portalu Niezależna.pl Prezes Prawa i Sprawiedliwości dostrzega, że zmieniający się system energii na świecie może zmienić układ sił na świecie. Prezes PiS zasygnalizował także, amerykanie dysponują już technologią minielektrowni atomowych. Czy ekipa rządząca szykuje się do przebudowy Polskiego Programu Energetyki Jądrowej?

Decyzji kierunkowych w sprawie przyszłości projektu polskiej elektrowni atomowej wciąż, nie ma jednak w wywiadzie dla portalu Niezależna.pl, Jarosław Kaczyński przypomniał, że Amerykanie dysponują już technologią minielektrowni atomowych.-  Ta technologia jest na razie bardzo droga, jednak obniżenie jej kosztów to tylko kwestia czasu. Trwają intensywne prace nad reaktorami termojądrowymi. Również Polska uczestniczy w tym przedsięwzięciu – mówi Niezależnej.pl prezes PiS.

Najczęściej wymieniani potencjalni dostawcy technologii reaktora i generalni wykonawcy projektu jądrowego w Polsce to pięć koncernów: francuska Areva, japońsko- amerykańska GE Hitachi, amerykańska Westinghouse, kanadyjska SNC Lavalin oraz japońska Kepco.

Pierwszy reaktor małej skali w USA spodziewany jest na 2023 rok. W Wielkiej Brytanii technologia ma się pojawić w 2025 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie inwestycje energetyczne za obecnej władzy mają dotyczyć głównie węgla, a dopiero w dalszej kolejności energetyki jądrowej, Polacy mogliby skorzystać z reaktorów o mniejszej mocy, ale i kosztach. Pionierami technologii SMR są Chińczycy. W 2017 roku chcą uruchomić pierwsze dwa reaktory małej skali o łącznej mocy 201 MWel.

– Technologia SMR daje perspektywę uruchomienia w Polsce pierwszego reaktora przed rokiem 2030 i wybudowania jednej lub dwóch elektrowni, każda o mocy elektrycznej około 600 MWel w perspektywie końca dekady 2030 – ocenia prof. Ludwik Pieńkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej. – Rozmiar i moc reaktorów SMR umożliwia ich lokowanie tam, gdzie istnieją lokalne potrzeby energetyczne i środowiskowe, a nie tam, gdzie najkorzystniejsze są warunki do wytwarzania energii elektrycznej w dużych elektrowniach jądrowych, czyli plaże naszego wybrzeża.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) jest pierwszym kompleksowym dokumentem odnoszącym się do energetyki jądrowej w Polsce. Przedstawia zakres i strukturę organizacji działań, jakie należy podjąć, aby wdrożyć energetykę jądrową, zapewnić bezpieczną i efektywną eksploatację obiektów energetyki jądrowej, ich likwidację po zakończeniu okresu eksploatacji oraz zapewnić bezpieczeństwo postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dla wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce konieczna będzie budowa prawie całej infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej (prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia kadr).

PPEJ określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej. Okres obowiązywania Programu określa się na lata 2011-2030. Koszty realizacji Programu zostały oszacowane do końca realizacji l głównego etapu – uruchomienia pierwszej elektrowni jądrowej. Przewiduje się przeprowadzanie aktualizacji Programu co 4 lata, co pozwoli także na weryfikację danych o kosztach potrzebnych do jego realizacji.

Jak podaje Państwowa Agencja Atomistyki, celem głównym Programu jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Cel ten realizowany będzie za pomocą szeregu działań opisanych w Programie. Czy słowa Kaczyńskiego zapowiadają zmiany?