Żuk: PGE GiEK pracuje nad koncepcją linii kolejowej

6 sierpnia 2014, 13:13 Energetyka
Stanisław Żuk

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Zarząd Województwa Łódzkiego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały porozumienie, którego efektem będzie opracowanie wstępnej koncepcji linii kolejowej Bełchatów – Wieluń, z bocznicą obsługującą eksploatację złoża węgla brunatnego Złoczew.

PGE GiEK w porozumieniu zadeklarowała, że podejmie działania zmierzające do zlecenia opracowania dokumentacji wstępnego studium koncepcyjnego oraz jego sfinansowania.

Rozpoczęcie prac koncepcyjnych dla linii kolejowej Bełchatów – Wieluń wynika z konieczności poprawy dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego.

– Dla PGE GiEK jest to istotne z uwagi na planowane przygotowanie i rozpoczęcie eksploatacji nowego złoża Złoczew, zapewniającego perspektywiczne funkcjonowanie Elektrowni Bełchatów, z uwagi na stopniowe wyczerpywanie się zasobów węgla brunatnego w obecnie eksploatowanych odkrywkach Bełchatów i Szczerców. Z tego właśnie względu konieczne jest zabezpieczenie dostępu do nowych zasobów węgla brunatnego, a plany inwestycyjne dot. m.in. infrastruktury kolejowej powinny bezpośrednio współgrać z planami eksploatacji nowego złoża w Złoczewie – powiedział wiceprezes zarządu ds. wydobycia Stanisław Żuk.

Realizowany w PGE GiEK projekt mający na celu zagospodarowanie nowego złoża węgla brunatnego Złoczew znajduje się na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny. Uzyskanie koncesji spółka planuje na przełomie 2016 i 2017 roku. Zasoby przemysłowe złoża Złoczew wynoszą 535 mln ton. Planowane roczne wydobycie węgla ze złoża Złoczew wynosić będzie ok. 20 mln ton.

Źródło: CIRE.PL