font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Węgiel 8 września, 2017 godz. 16:15   
KOMENTUJE: Bartłomiej Sawicki

Blok w Kozienicach prawie gotowy. Już produkuje energię (RELACJA)

eneaElektrownia

Enea oraz należąca do Grupy kopalnia Bogdanka podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku. Jak przekazała Enea, prace nad nowym blokiem 11 w Kozienicach o mocy 1075 Mw są na ukończeniu, a zaawansowanie wynosi 99 proc. Dane dotyczące poziomu wydobycia węgla w Polsce pokazała należąca do Enei lubelska Bogdanka, która zaprezentowała wyniki spółki za pierwsze półrocze 2017 roku. Sytuacja na rynku światowym będzie sprzyjać spadkom cen surowca.

Rozwój grupy jest zrównoważony, a dane pokazują, że wyniki rosną we wszystkich wynikach, nawet po oczyczszeniu wyników po przejęciu Elektrowni Połaniec. Bez Połańca także wyniki były lepsze, a więc pokazuje to, że równomiernie się rozwijamy- powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei. Dodał, że rośnie wydobycie węgla oraz co najbardziej cieszy prezesa także sprzedaż energii.

1 września Elektrownia Połaniec oddała pierwszą energię do krajowego systemu w ramach synchronizacji pracy nowego bloku, który jest – jak podkreślił Kowalik- jednym z najnowocześniejszych instalacji w Europie i na świecie w tej technologii. W ramach dywersyfikacji prezes wymienił inwestycje w Polską Grupą Górniczą oraz w Polimex.

Liczby

Skonsolidowany zysk netto Enei w pierwszej połowie 2017 r. wyniósł 623,8 mln zł Stanowi to wzrost o 32,4 proc. w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku.

Enea osiągnęła 1,358 mld zł zysku EBITDA a w analogicznym okresie w roku poprzednim było to 1,206 mld zł. Spółka zarobiła 623,8 mln zł netto wobec 471,2 mln zł w tym samym czasie w roku poprzednim. W minionym półroczu br. grupa osiągnęła 781,6 mln zł zysku operacyjnego wobec 610,6 mln zł przed rokiem.

Inwestycje 

W tym roku wydatki inwestycyjne mają wynieść 4 mld zł, i spółka chce zrealizować w tym roku ten poziom. To koszt przejęcia Połańca oraz dostosowania do wymogów BAT i BREF. Koszty dostosowania wynoszą dla Kozienic w kwocie 150 mln zł, zaś w Połańcu 350 mln zł.

– Perspektywa wdrożenia tych regulacji to 2022 rok. Chcemy zakończyć prace tak, aby spadek produkcji energii elektrycznej się nie pojawił – powiedział Kowalik.

Rafał Szymański, p.o. wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych podkreślił, że trwają prace nad dostosowaniem parku maszynowego do konkluzji BAT i BREF. Pracujemy nad zwiększeniem automatyki poprawy jakości pracy sieci. Enea Operator uruchomił centralną dystrybucję mocy co pozwoli na poprawę dostaw energii w centralnej oraz w północnej Polsce – powiedział Rafał Szymański.

Grupa Enea szacuje koszty dostosowania aktywów wytwórczych do wymagań BAT na ok. 500 mln zł W Enei Wytwarzanie szacowane koszty dostosowania do konkluzji BAT wynieść mają ok. 150 mln zł. Chodzi o  bloki 200 MW w Elektrowni Kozienice.W Enea Połaniec szacunkowe koszty dostosowania mają wynieść ok. 350 mln zł.

Enea: Koszt dostosowania instalacji do norm emisyjnych to ok. 500 mln zł

Naprawa szkód po nawałnicach

Jak powiedział wiceprezes ds. handlowych Piotr Adamczak, skala zniszczeń do jakich doszło podczas sierpniowych nawałnic to największy tego typu kataklizm w historii na terenie, gdzie operuje Enea. Prezes Kowalik podkreślił, że 100 proc. elementów sieci jest ubezpieczona, brygady zeszły z terenu, ale gdzie nie gdzie trwają jednostkowe prace w przypadku doprowadzenia energii do poszczególnych klientów.

W efekcie nawałnic 250 tysięcy odbiorców zostało bez energii elektrycznej , zniszczonych zostało 85 słupów wysokiego napięcia oraz ok. 2,5 tysiąca słupów średniego i niskiego napięcia, a ponad 7200 stacji transformatorowych zostało bez zasilania.

Elektrownia Połaniec pompuje wyniki Enei

Znaczący wzrost EBITDA wynoszący 96 mln zł nastąpił w obszarze wytwarzania. Wynik EBITDA wyniósł 427 mln zł, zaś rok wcześniej było to ok. 331 mln zł. Przyczyną takiej poprawy wyników był wzrost mocy wytwórczych wynikający z przejęcie elektrowni Połaniec. Przypomnijmy, że Enea w marcu 2017 roku za około 1,26 mld zł kupiła elektrownię Połaniec.

Wynik EBITDA obszaru obrót po wzroście o 54 mln zł wyniósł 105 mln zł, a zysk EBITDA obszaru wydobycie wyniósł w pierwszych 6 miesiąch br. około 321 mln zł i był o 13,6 proc. większy niż w analogicznym okresie 2016.

Zysk w górę

W pierwszych 6 miesiącach tego roku Enea wydała na inwestycje 2,445 mld zł, z czego 1,608 mld zł stanowiły inwestycje kapitałowe , 329 mln zł inwestycje w segmencie wytwarzania, 344 mln zł inwestycje w dystrybucji, a 139 mln zł inwestycje w segmencie wydobycia. W tym samym okresie w roku poprzednim inwestycje grupy wyniosły 1,171 mld zł.

Jak podkreślił, grupa dysponuje obecnie 5,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, 227 mln ton potencjału 3 pól wydobywczych, ponad 121 linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami,

OZE i uprawienia do emisji

Jak powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes ds. handlowych, wciąż na rynku praw majątkowych dominuje podaż nad popytem. W połowie roku pojawił się projekty noweli OZE, jednak nie wpłynęło to znacząco na zmniejszenie nadpodaży uprawnień majątkowych. – Znacznie większy wpływ miało podniesie obowiązku OZE na kolejne lata, ale zdarzenie to miało już miejsce w trzecim kwartale – powiedział Adamczak. Dodał, że na rynku uprawnień emisji tendencja była spadkowa, choć w ostatnich dniach zanotowano istotny wzrost ich wartości.

Rośnie produkcja i sprzedaż

W pierwszym półroczu tego roku, grupa wytworzyła 9 337 GWh energii elektrycznej. Jest to wzrost o 37,2 proc. Energetyka konwencjonalnych wytworzyła w ramach tej wielkości 8 484 GWh. Jest to wzrost o 29, 9 proc.

W okresie styczeń-czerwiec 2017 grupa Enea sprzedała odbiorcom detalicznym 8 979 GWh energii elektrycznej. Zaś w roku poprzednim było to 8 302 GWh. Enea sprzedała także 530 GWh gazu. W pierwszym półroczu 2016 roku było to -704 GWh.

Bogdanka zwiększa efektywność wydobycia węgla

Jednocześnie Enea poinformowała o wynikach należącej do spółki kopalni Bogdanka. Zysk netto kształtował się na poziomie 43,9 mln zł w drugim kwartale. – Wydobycie rośnie o ok. 6 proc. przy jednoczonym spadku kosztów wydobycia co pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej efektywni – podkreślił Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki. Kopalnia na także silną pozycję w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej na poziomie 26,2 proc.

Rośnie wydobycie węgla

W pierwszym półroczu br. wydobycie węgla handlowego wyniosło 4,6 mln ton zaś tok wcześniej 4,3 mln. W omawianym okresie grupa sprzedała prawie 4,7 mln ton węgla wobec około 4,4 mln ton w analogicznym okresie 2016 roku.

– Chcemy w tym roku przygotować 30 km nowych wyrobisk, a obecnie wykonaliśmy 15 km. Zabezpieczamy się na sytuację, kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na wydobycie węgla –powiedział Szlaga. Spółka chce zgodnie z planami osiągnąć docelowo poziom wydobycia 9,2 – 9-3 mln ton.

Uwarunkowania rynkowe

Jak powiedział prezes Szlaga, w pierwszym półroczu odnotowano drugi z rzędu kwartał kiedy, ceny węgla spadają. Cena węgla w połowie roku wyniosła poziom 77 dol. za tonę węgla w portach ARA. W lipcu i w sierpniu wzrosła do poziomu ok. 85 dol. zaś obecnie wynosi 88 dol. – W Chinach rośnie wydobycie o 5 proc. W pierwszym półroczu wyniosło ono 1,7 mld ton. Chiny zamykają najbardziej nierentowne kopalnie, ale otwierają nowe, których potencjał wynosi 350 mln ton rocznie. Chińczycy zwiększają także liczbę dni wydobywczych z 276 ponownie do 330 dni w roku – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki.

Dodał także, że w USA wzrosło w I półroczu wydobycie o 16 proc. a konsumpcja o 5 proc., co jest efektem zmiany polityki prezydenta USA, Donalda Trumpa. Odnotowano także wzrost eksportu do poziomu prawie 40 mln ton za pierwsze 5 mies.-  Jest to wzrost o 60 proc. rok do roku, a ten węgiel płynie głownie do Europy – powiedział Szlaga.

Kolejnym krajem, który wpływa na ceny surowca na świecie to Rosja, gdzie wydobyto w pierwszym półroczu 200 mln ton, zwiększając eksport do 10 proc.

Dodał on, że biorąc pod uwagę zwiększającą się podaż, długoterminowo cena węgla będzie spadać z poziomu ok. 90 dol. Zdaniem Bogdanki optymalna cena to ok. 65 – 70  mln dol.

W Polsce wzrosły ceny węgla w drugim kwartale względem pierwszego kwartału.  Wydobycie zaś spadło o ok. 5 proc. W 2018 roku dla Bogdanki spodziewane są wzrostu cen. Szlaga podkreślił, że 90 proc. umów kopalni to długoterminowe kontrakty.

Jak wynika z danych zawartych w raporcie kopalni Bogdanka za pierwsze półrocze 2017 roku wydobycie węgla w Polsce wyniosło 25,1 mln ton, zaś w roku poprzednim było to 27 mln ton. Stan zapasów węgla energetycznego także spadł do poziomu 23,9 mln ton z 24,2 mln ton w analogicznym roku poprzednim.

Jednocześnie spada eksport węgla, a rośnie import surowca. Import węgla wzrósł w tym roku z poziomu 2,9 mln do 3,2 mln ton. Eksport surowca spadł z poziomu 3,2 mln ton do poziomu 2 mln ton. Dane pochodzą od Agencji Rozwoju Przemysłu.

Coraz mniej węgla z polskich kopalń, coraz więcej z importu

Kozienice na ukończeniu

Jak przekazała Enea, prace nad nowym blokiem 11 w Kozienicach o mocy 1075 Mw są na ukończeniu, a ich zaawansowanie wynosi 99 proc. Na początku września zakończono także z sukcesem synchronizacje pracy nowego bloku z Krajowym Systemem Energetycznym, a jednostka oddała pierwszą energię elektryczną do systemu.

Jak powiedział Rafał Szymański, p.o. wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, zakończono prace nad modernizacją bloków nr 3 i 8 w Kozienicach. Prace modernizacyjne rozpoczęto w lipcu. Na bloku nr. 8 wdrożono instalacje katalitycznego odazotowania spalin SCR. – Grupa regularnie dostosowuje park maszynowy do konkluzji BAT i BREF – podkreślił Szymański.

Budowa bloku nr 11 w Kozienicach jest na etapie zaawansowania na poziomie 99 porc. Termin zakończenia prac to 19 grudnia br. – W minionym okresie prowadzono prace nad uruchomieniem wszystkich instalacji projektu. 1 września przeprowadziliśmy udaną, pierwszą synchronizacja z Krajowym Systemem Energetycznym – podkreślił Szymański.

Zgodnie z planem trwają prace nad regulacjami i optymalizacją pracy bloku. W listopadzie tego roku rozpoczną się prace obciążeniowe w postaci 720 godzinnej nieprzerwanej pracy bloku.

Kozienice na ukończeniu. Nowy blok gotowy w 99 proc.