RAPORT: Rebelia energetyczna we Wrocławiu

22 września 2018, 07:30 Energetyka
raport

Skończył się IV Kongres Energetyczny, będący okazją do szczerej dyskusji o kondycji energetyki w Polsce. Pojawiły się na nim rewolucyjne tezy i ciekawe spory istotne dla wyboru strategii energetycznej, która ma zostać przyjęta do końca roku.

Rebelia we Wrocławiu

Prof. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej zaproponował doktrynę energetyczną, która miałaby zneutralizować wpływ energetyki na politykę. Jego zdaniem energetyka nie powinna obniżać konkurencyjności gospodarki.– Czy w energetyce polskiej możemy sobie pozwolić na doktrynalne zapisanie racji stanu? Jeżeli tak, to trzeba się liczyć, że jeśli polityka energetyczna UE zagroziłaby systemowi, to my tego nie będziemy przestrzegać – perorował prof. Myślecki. Jego zdaniem grozi to koniecznością postawienia racji energetyki ponad prawem.

http://biznesalert.pl/4dke-polska-energetyka-doktryna-energetyczna-energetyka/

O przyszłości mówił prof. Jan Popczyk. – Będzie energetyka bez paliw kopalnych, za to z podstawową rolą energii elektrycznej i źródeł odnawialnych – zapowiedział naukowiec. Według niego konsekwencją będzie obciążenie energetyki węglowej, a w razie budowy elektrowni jądrowej, także tego rodzaju, do 2080-2100 roku. – To wydarzenie zaciąży nad całą energetyką – ostrzegł uczestnik konferencji we Wrocławiu.

– KGHM-u nie będzie w 2050 roku. Kopalni węgla kamiennego i brunatnego nie będzie – ostrzegł Popczyk. Jego zdaniem nie należy długofalowo projektować systemu energetycznego z uwzględnieniem tych aktywów.

http://biznesalert.pl/jan-popczyk-dise-4dke/

Ograniczenia rewolucji

Powyższe opinie tonował prof. Włodzimierz Kamrat z Politechniki Gdańskiej. – Przez najbliższe kilkanaście lat, czy chcemy czy nie, paliwem strategicznym dla sektora energii w Polsce będą węgiel kamienny i brunatny, a ich rola będzie malała – powiedział naukowiec. Jego zdaniem w przyszłości węgiel ma dopełniać miks energetyczny opierający się na atomie, gazie i odnawialnych źródłach energii. – Udział węgla spadnie do 50 procent w 2050 roku – ocenił. Węgiel ma być fundamentem suwerenności energetycznej.

http://biznesalert.pl/waldemar-kamrat-dise-2018-4dke/

Gorzkich słów nie szczędził prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. – Energetyka sektorowa się kończy – mówił. Jego zdaniem wielkoskalowa energetyka będzie traciła znaczenie. – Nie budujmy ogromnego sektora energetycznego i wielkich bloków. To ryzykowne i społecznie uciążliwe. Energetyka rozproszona powinna znaleźć bardzo istotne miejsce w doktrynie – dodał.

Według prezesa URE jedną z szans dla sektora może być energetyka przemysłowa. – Widzę ogromną szansę w energetyce przemysłowej, którą zaliczam do rozproszonej. Wybudowanie przez przemysł własnej generacji oznacza większe powiązanie z miejscem produkcji czy regionem. To rozwój gospodarczy danego regionu – stwierdził.

Zaznaczył, że równolegle do dyskusji o doktrynie energetycznej należy rozmawiać o modelu funkcjonowaniu rynku energii. – Zacznijmy w końcu mówić o modelu rynku. Obecny jest przestarzały. Miejmy odwagę powiedzieć, że ten model trzeba zmienić – podkreślił.

W obronie energetyki polskiej stanął Paweł Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na kształt polskiego sektora energetycznego wpływa również polityka Unii Europejskiej. Zdaniem dr Pawła Turowskiego, eksperta Biura Bezpieczeństwa Narodowego, budowana przez państwa członkowskie Unia Energetyczna miała polegać na dywersyfikacji i solidarności europejskiej. Jego zdaniem „nic z tego nie zostało”, a jest polityka klimatyczna, która „rekonfiguruje rynek energii”. Na ile ta zmiana gospodarcza będzie w stanie utrzymywać wysoki poziom wzrostu gospodarczego? – zastanawiał się ekspert.

Według dr Myśleckiego opór polityków wkrótce spowoduje perturbacje w systemie energetycznym. – W przyszłym roku przy pomocy rosyjskiej siatki może zostać zdetonowany system energetyczny. Obrona starego systemu będzie kosztowna dla państwa, obywateli i systemu elektroenergetycznego. – Węgiel w tej chwili będzie żył wyłącznie z energetyki. Ona ma prawo narzucić strategię rozwojową i złamać opór układu konserwującego węgiel. Nie płyńmy pod prąd, płyńmy z prądem – dodał.

http://biznesalert.pl/rewolucja-energetyka-polityka-energetyczna/

Przełomowa deklaracja

Jedną z najszerzej komentowanych wypowiedzi IV Kongresu Energetycznego była klarowna i stanowcza deklaracja szefowej strategii Polskiej Grupy Energetycznej, która tłumaczyła powód ambitnych planów zaangażowania spółki w Odnawialne Źródła Energii. – W przyszłości miks energetyczny z większym udziałem OZE będzie tańszy, niż ten z większym udziałem źródeł konwencjonalnych – oceniła Morawiecka. – Dodałabym do tego presję społeczną. Zdaniem panelistki klienci coraz częściej będą zainteresowane kupnem energii z OZE. – Mamy dużo firm eksportujących na cały świat i presji na to będzie coraz więcej. Jeśli nie zmienimy miksu w tym kierunku, to te firmy być może nie będą chciały inwestować w Polsce.

http://biznesalert.pl/polska-oze-pge/

Czekamy na strategię energetyczną

Wydarzenie we Wrocławiu było okazją do zaprezentowania zrębów alternatywnej strategii energetycznej, która może być asumptem do dyskusji w ministerstwie energii. Do końca roku musi przedstawić plan rozwoju energetyki, inaczej napisze go Komisja Europejska.

Jakóbik: Alternatywna strategia energetyczna z Wrocławia