Aukcje na rynku mocy zostały rozstrzygnięte

16 grudnia 2021, 14:00 Alert
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Aukcja główna na 2026 rok dostaw została zakończona w pierwszej rundzie – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Cena wywoławcza wynosiła 404,4 zł/kW/rok, zaś cena minimalna wynosiła 367,05 zł/kW/rok.

Aukcje na 2026 rok zostały rozstrzygnięte

Podczas aukcji na rynku mocy na 2026 rok Grupa Energa zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2026 rok co najmniej 1.901,059 MW obowiązku mocowego. Łączne przychody grupy w 2026 roku z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 697,78 mln zł.

Energa podała, że zakontraktowano w aukcji co najmniej 686,738 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na rok) oraz 1.214,321 MW dla planowanych bloków gazowo-parowych w Ostrołęce (695,951 MW) i Grudziądzu (518,370 MW), których budowa zgodnie z założeniami ma być realizowana odpowiednio przez spółki CCGT Ostrołęka oraz CCGT Grudziądz (z umową mocową na 17 lat).

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) zaoferowała w aukcji rynku mocy na 2026 rok łącznie 112 MW obowiązku mocowego. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożył ofert wyjścia z aukcji.

ZE PAK zakontraktował w aukcji rynku mocy na 2026 rok łącznie 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej. Umowa mocowa zawarta została na 17 lat dostaw.

Ostateczna cena zamknięcia aukcji zostanie podana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w terminie trzech dni roboczych. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Enea

Enea zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2026 rok ok. 1.028 MW obowiązku mocowego. Łączne przychody grupy w 2026 roku z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 632 mln zł – podała spółka w komunikacie.

– Spółka szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej Enea z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1.028 MW – ok. 412 mln zł. Natomiast wszystkie szacowane przychody Grupy Kapitałowej Enea na 2026 rok z rynku mocy, uwzględniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe wyniosą ok. 632 mln zł – czytamy w komunikacie.

Cena zamknięcia aukcji mocy na 2026 rok wyniosła 400,39 zł/kW/rok.

AKTUALIZACJA – 21 grudnia 2021 roku, godz. 7.20 – Akapit o Enei

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn/Jędrzej Stachura