Dąbrowski: W listopadzie poznamy ostateczne terminy aukcji OZE

17 października 2019, 12:00 Energetyka
energetyka oze wiatrak
fot. Pixabay

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o terminach tegorocznych aukcji Odnawialnych Źródeł Energii na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej. Proces ten w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl wyjaśnia adwokat Jakub Dąbrowski z kancelarii Linklaters.

Zgodnie z opublikowanym przez URE harmonogramem, aukcje OZE mają się odbyć w dniach 25–26 listopada, 2–6 grudnia oraz 9–13 grudnia.Przedstawiony harmonogram dotyczy aukcji OZE. – Są to ramowe daty wytyczone dla aukcji dotyczących instalacji OZE. W przypadku nowych lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki powyżej 1 MW, datę wyznaczono na 5 grudnia 2019 roku. URE podaje jednak przewidywany termin. Zgodnie z prawem, URE nie później niż na 30 dni przed aukcją ma ostatecznie przedstawić datę jej przeprowadzenia, co będzie już wiążącym terminem. Wówczas zostanie ogłoszony także wolumen energii przeznaczonej do sprzedaży w ramach danej aukcji – powiedział.

Dodał, że termin, o którym poinformował URE, jest bardziej skierowany do Ministra Energii, który do listopada może zgłosić ewentualne uwagi w tym zakresie. Jeśli jakieś zastrzeżenia zostaną podniesione, wówczas termin może ulec zmianie.

Pytany, jak tzw. ustawa odległościowa wpłynie na tegoroczne aukcje OZE, wyjaśnił, że ustawa będzie miała neutralny wpływ na najbliższą aukcję. Zgłoszone projekty albo są zgodne z przepisami ustawy, albo uzyskały niezbędne pozwolenia administracyjne jeszcze przed jej wejściem w życie. – Sama ustawa ogranicza jednak możliwości organizacji nowych projektów, dotyczy to projektów, których poziom rozwoju jest na znacznie wcześniejszym etapie (tj. nie zostały dla nich wydane pozwolenia na budowę).

Odniósł się również do tego, że  zgodnie z harmonogram grudniowe aukcje mają dotyczyć m.in. morskich instalacji wiatrowych. – W zakresie morskich farm wiatrowych ma to walor informacyjny, formalny. Podejrzewam, że na obecnym etapie żaden podmiot nie zgłosi jakiejkolwiek morskiej farmy wiatrowej do aukcji.

Opracował Bartłomiej Sawicki

URE podał terminy aukcji OZE