Autor: Adam Gawęda
Adam Gawęda wystosował oświadczenie w związku z dymisją z funkcji wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji […]
Ministerstwo aktywów państwowych, podobnie jak Polska Grupa Górnicza, krytycznie podchodzi do wniosków z ostatniego raportu Najwyższej Izby […]
– My, jako ministerstwo aktywów państwowych, jesteśmy za udzieleniem tej koncesji, ale ostateczna decyzja inwestycyjna leży po stronie […]
– Perspektywa polskiego górnictwa to nie będzie dynamiczny rozwój, a raczej jego stabilizacja i dopasowanie do rynku – mówi Adam […]
Rybnickie złoże węgla kamiennego Paruszowiec nie będzie eksploatowane – oświadczył we wtorek wiceminister energii Adam Gawęda, […]
Wsparcie transformacji regionów górniczych, wśród których największym jest Śląsk, wymaga wyodrębnionej puli środków UE, zarządzanych na […]
– Cały czas zmieniają się narzędzia, którymi dokonujemy transformacji energetycznej. Tempo zmian jest dzisiaj dosyć dobre i nie ma […]
Jesteśmy członkiem UE, nie możemy być samotną węglową wyspą – przekonywała w debacie o przyszłości górnictwa i energetyki […]
Gdybyśmy chcieli w krótkim czasie przeprowadzić transformację, to szacunkowy jej koszt wyniósłby prawie 400 mld zł. Nie jesteśmy w stanie […]
Musimy powiązać wynagrodzenia i premie z tym, na co stać Polską Grupę Górniczą – powiedział wiceminister energii Adam Gawęda, który […]
Resort energii, przy wsparciu parlamentarzystów, szuka rozwiązań, które pozwolą przyspieszyć proces udzielania koncesji na wydobycie węgla […]
Wstępne wnioski z przeglądu trzech kopalń, należących do borykającej się z kłopotami finansowymi spółki Tauron Wydobycie, powinny być […]
Wiceminister energii Adam Gawęda ocenia, że ewentualne przejęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową koncesji i aktywów spółki Prairie […]