Autor: Justyna Gotkowska
– Widać w ostatnich latach ogromne zbliżenie Szwecji do NATO. Co ciekawe dzieje się to za rządów tych samych socjaldemokratów. To […]
– Obecna dyskusja w Niemczech dotycząca nuclear sharing jest niepokojąca, bo wskazuje na podważanie ważnego elementu dotychczasowego […]