Autor: Kamil Kłysiński
– Eksploatacja pierwszego bloku EJ w Ostrowcu pokazała, że Rosatom nie jest w stanie zapewnić niezawodności swojej technologii jądrowej, […]
Obecnie główne cele polityki sankcyjnej Unii Europejskiej to Ukraina i Rosja. Na tych dwóch państwach skupia się Bruksela. Białorusini stoją […]
– Nie wszystko, co robi Łukaszenka uzgodnione jest z Moskwą. To nie jest jego styl. Podobnie mogło być również w kontekście zapowiedzi o […]
Sankcje unijne bez wątpienia uderzyły w Łukaszenkę. Świadczą o tym choćby jego twierdzenia, że Białoruś daje sobie doskonale radę. W […]
Łukaszenka niszczy postsowiecki skarb białoruskiej transformacji, którym jest sektor IT. Informatycy, programiści i graficy są zmuszani do […]
– Władza na Białorusi gra obecnie na przeczekanie – mówi Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich w rozmowie z BiznesAlert.pl […]
– Wydaje się, że w obliczu rosnącego zagrożenia rosyjską dominacją władze białoruskie ostatecznie dojrzały do bardziej systemowego […]