Autor: Łukasz Wyszyński
Decyzje NATO podjęte podczas szczytu w Madrycie pokazują, że Sojusz wbrew twierdzeniom wielu z ostatnich lat jest bardzo efektywnie działającą […]
NATO jako sojusz obronny nie może bezpośrednio zaangażować się militarnie po stronie nie będącej w sojuszu Ukrainy. Jednak sojusz pokazuje, […]