Autor: Rafał Miland
– Dostawy paliwa na Ukrainę są prowadzone, mamy nadzieję, że nasze wysiłki przyczynią się do pozytywnego wyniku wojny. Nawet po […]
– Gdybyśmy chcieli iść dalej, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury naftowej, można zastanowić się nad rozbudową Naftoportu. Ważne są […]
– To, że nasi klienci nie odczuli sytuacji związanej z dostawami zanieczyszczonej ropy z Rosji pokazuje, że udało się wybrnąć z kryzysu […]
Owoce fuzji, plany infrastrukturalne i inne zagadnienia związane z działalnością operatora ropociągów przesyłowych PERN omawia wiceprezes Rafał Miland.
Musimy rozbudować zbiorniki, by sprostać oczekiwaniom klientów, którzy coraz częściej kupują inne – niż rosyjskie – gatunki ropy […]
Połączenie spółek PERN i OLPP od strony formalno-prawne jest już na ostatniej prostej. Zarządy obu spółek zgodnie zapewniają, że […]