Autor: Robert Tomaszewski
– Obserwowany od trzech lat spadek wartości polskich spółek energetycznych należy w dużym stopniu połączyć z rosnącymi cenami węgla, […]
Kulczyk Investments nie chce sprzedać Polenergii spółce PGE i wydaje się, że traktuje tę deklarację całkowicie poważnie. Jeśli PGE nie kupi […]
Informacje o przejęciu nadzoru nad elektroenergetyką przez ministra przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz od ministra energii […]
Rząd uruchamia nowe inwestycje w energetyce, budowane są nowe bloki, a w planach jest wprowadzenie regulacji ułatwiających inwestycje w moce […]
– Fuzja Ministerstw Energii oraz Środowiska przy ew. rekonstrukcji rządu jest możliwa. Inny scenariusz zakłada przekazanie polityki […]
W basenie Morza Bałtyckiego obserwujemy dynamiczny rozwój rynku LNG. Nie chodzi tylko o duże terminale LNG, jak polski obiekt w Świnoujściu. Na […]
Podczas zakończonego pod koniec lutego br. posiedzenia Rady Unii Europejskiej, w kwestii zapisów reformy systemu handlu emisjami, Polska […]
Będące w rękach Skarbu Państwa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) w styczniu poinformowało o nabyciu akcji PKN Orlen […]
Przyjęta przez rząd Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada rozwój energetyki jądrowej, ale w znacznie ograniczonym stopniu niż wcześniej […]