Błękitne certyfikaty zyskują na popularności na TGE

9 września 2016, 12:30 Alert
Biogazownie

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, w tym tygodniu TGE rozpoczęła notowania nowego rodzaju praw majątkowych przysługujących za produkcję energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych (PMOZE_BIO). Cena osiągnięta w pierwszej transakcji w przypadku błękitnych certyfikatów jest niemal siedmiokrotnie wyższa od ceny zielonych certyfikatów, które przysługują producentom energii w pozostałych technologiach OZE.

W pierwszym dniu notowań błękitnych certyfikatów, we wtorek, nie odnotowano transakcji w ramach notowań PMOZE_BIO. Podczas drugiego, wczorajszego notowania zanotowano pierwszą (i jedyną tego dnia) transakcję.

Przedmiotem wczorajszej transakcji były błękitne certyfikaty odpowiadające wolumenowi 1 293 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w biogazowniach rolniczych. Błękitne certyfikaty sprzedano za 280 zł/MWh.

Uruchomienie notowań błękitnych certyfikatów to efekt wydzielenia w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE osobnego obowiązku zakupu praw majątkowych przysługujących producentom energii w biogazowniach rolniczych. W ten sposób rząd postanowił pomóc jeszcze w tym roku operatorom biogazowni, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej wobec drastycznego spadku ceny zielonych certyfikatów.

Osiągnięta wczoraj cena w transakcji błękitnymi certyfikatami jest kilkukrotnie wyższa niż obecna cena zielonych certyfikatów.

Wczoraj na TGE średnia cena zielonych certyfikatów w notowaniach sesyjnych wzrosła nieznacznie w porównaniu z wcześniejszym notowaniem i wyniosła 43,40 zł/MWh. Wyższą średnią cenę zielonych certyfikatów na poziomie 75,45 zł/MWh odnotowano wczoraj w notowaniach pozasesyjnych.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., w II półroczu 2016 r. zostaje wydzielony obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii z biogazowni rolniczych i wyniesie on 0,65 proc. W zakresie zakupu świadectw z pozostałych OZE obowiązek wyniesie w tym czasie 14,35 proc. W tej drugiej puli mieszczą się razem certyfikaty za produkcję energii z farm wiatrowych, elektrowni biomasowych, wodnych czy fotowoltaicznych, a także ze współspalania.

Osobny obowiązek zakupu certyfikatów przysługujących za produkcję energii z biogazowni rolniczych ma być utrzymany także w przyszłym roku. Ministerstwo Energii zaproponowało, aby wyniósł on w 2017 r. 0,5 proc. wobec 15,5 proc. dla certyfikatów za generację z wykorzystaniem innych rodzajów OZE. Ministerialne rozporządzenie w tym zakresie jest na etapie konsultacji.

Gramwzielone.pl