Energetyka / OZE
Koronawirus jest groźny, ale nie może być pretekstem do odkładania decyzji długofalowego rozwoju naszej energetyki, niekoniecznie popularnych w […]
– Realizacja żadnej strategii nie będzie możliwa bez przeprowadzenia wcześniejszego dialogu i dokonania ustaleń z najpoważniejszymi […]
Okazuje się, że Wielka Brytania i Francja w ciągu ostatnich pięciu lat straciły około 1,8 GW mocy z powodu przestarzałej technologii […]
Minister klimatu powołał zespół do spraw rozwoju przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści dla polskiej gospodarki.
Nie chodzi tym razem o epidemię koronawirusa, chociaż ta może pogłębić opóźnienia w budowie nowych elektrowni wiatrowych. Przeszkody […]
Na świecie widać trend coraz większych inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE), ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych oraz […]
Niemiecki minister gospodarki i energii Peter Altmaier powiedział, że cel unijny 18 procent udziału OZE w miksie energetycznym w 2020 roku jest w […]
Grupa Tauron planuje rozwój OZE, tak aby w spółce 2/3 wszystkich mocy produkcyjnych stanowiły źródła zero i niskoemisyjne. Spółka zakłada […]
PGE informuje, że radykalna redukcja emisji CO2 do 2050 roku nie jest możliwa. – Jednak OZE jest kierunkiem, który będziemy intensywnie […]