Sawicki: Nie będzie powszechnych rekompensat wzrostu cen energii, ale najubożsi mogą zyskać wsparcie dzięki noweli

12 sierpnia 2021, 07:30 Energetyka

– Ministerstwo klimatu i środowiska kończy prace nad zmianą prawa o ubóstwie energetycznym za pomocą nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Ma zastąpić powszechne rekompensaty wzrostu cen energii proponowane wcześniej przez resort aktywów państwowych. Czy najubożsi faktycznie będą mogli skorzystać ze wsparcia już od stycznia 2022 roku? Czas pokaże – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

Żarówki. Fot. Pixabay
Żarówki. Fot. Pixabay

Zespół do spraw ubóstwa energetycznego

Ministerstwo klimatu i środowiska rozpoczęło w lutym prace nad nowymi zasadami rekompensat cen energii. Rząd zaczął od prac koncepcyjnych dotyczących ubóstwa energetycznego. Na początku roku w resorcie klimatu powstał zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce. Do jego zadań należy wypracowanie koncepcji mechanizmu wsparcia odbiorcy wrażliwego a także wskazanie definicji ubóstwa energetycznego. Ma to być element nowelizacji prawa energetycznego. W istocie zespół ten rozpoczyna prace merytoryczne nad koncepcją zastąpienia doraźnych, powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii rozwiązaniami kompleksowymi.

Stan prac nad ustawą o ubóstwie energetycznym

Z informacji portalu wynika jednak, że mimo kilku miesięcy działań, zespół do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce nadal je prowadzi. Zostały podzielone na dwa etapy, według przyjętego harmonogramu. Pierwszy dotyczył przygotowania zmian legislacyjnych, mających na celu wdrożenie do porządku krajowego zobowiązań wynikających z regulacji dyrektywy rynkowej 944/2019 w zakresie skutecznej ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz zdefiniowanie ubóstwa energetycznego i zakończył się na początku lipca bieżącego roku. Drugi etap poświęcony jest ocenie instrumentów wpływających na redukcję ubóstwa energetycznego oraz wypracowaniu stosownych rekomendacji związanych z nowymi instrumentami redukującymi ubóstwo energetyczne w Polsce. Ten etap trwa.

Sawicki: Ruszają prace nad nowymi rekompensatami cen energii, ale nie wiadomo czy będą

Od marca tego roku odbyło się sześć spotkań roboczych, podczas których prowadzono rozmowy z przedstawicielami resortów, instytucji i organizacji społecznych dotyczące projektu zmiany ustawy – Prawo energetyczne w zakresie wsparcia odbiorców wrażliwych oraz wprowadzenia definicji ubóstwa energetycznego. Prace zespołu pozwoliły przygotować projekt nowelizacji. Co ważne, wypracowane rozwiązania nie wprowadzają powszechnego systemu rekompensat, ale ustanawiają system skierowany do grupy najbardziej potrzebujących odbiorców.

Wsparcie odbiorców wrażliwych

Ważnym narzędziem, które złagodzi problem braku środków na opłacenie rachunków za energię elektryczną będzie wsparcie finansowe. Dodatkowo, jak dowiedział się BiznesAlert.pl, został przygotowany pakiet instrumentów niefinansowego wsparcia odbiorców wrażliwych. Z naszych informacji wynika, że projekt zmian został już przyjęty przez zespół i przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Aktualnie pakiet dokumentów oczekuje na przekazanie do wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Następne spotkanie zespołu zaplanowane zostało na początek września tego roku.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio odparł na początku czerwca w odpowiedzi na interpelacje poselskie, że zgodnie z propozycją system wsparcia zostanie skierowany do grupy najbardziej potrzebujących odbiorców. Planowany termin wejścia w życie niniejszego projektu to czwarty kwartał 2021 roku. Czy najubożsi faktycznie będą mogli skorzystać ze wsparcia już od stycznia 2022 roku? Czas pokaże.

Walka z ubóstwem zamiast powszechnych rekompensat wzrostu cen energii

Ministerstwo klimatu i środowiska zakończyło prace nad projektem powszechnych rekompensat ceny energii rosnących w 2020 roku. Wówczas ministerstwo informowało, że pracuje nad innym mechanizmem, który jego zdaniem będzie rozwiązać ten problem w sposób kompleksowy. Resort klimatu i środowiska będzie chciał znowelizować w tym celu ustawę – Prawo energetyczne i ma, zgodnie z założeniami dyrektywy 944/2019, skupić się na wsparciu odbiorców wrażliwych energetycznie, czyli takich „dla których zaspokojenie podstawowych potrzeb energetycznych stanowi istotny problem”. Resort chce wzmocnić pozycję odbiorcy wrażliwego mechanizmami wsparcia finansowego (modyfikacja dodatku energetycznego) oraz wprowadzeniem narzędzi wsparcia niefinansowego, co jak widać znalazło odzwierciedlenie w przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy.

Sawicki: Nie będzie powszechnych rekompensat cen energii. Zobaczymy, co dalej