Ciche nawierzchnie asfaltowe pozwolą zredukować liczbę ekranów akustycznych

29 lutego 2016, 14:00 Drogi
300x200_00Drogi_podpisanie

W związku z weryfikacją przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 pod względem finansowym i koniecznością wygospodarowania dodatkowo około 90 mld zł w celu zapewnienia jego pełnej realizacji, polscy producenci materiałów drogowych rekomendują zwiększenie wykorzystania cichych nawierzchni asfaltowych. Ich zastosowanie nie tylko znacząco zmniejszy zanieczyszczenie środowiska hałasem, ale przede wszystkim pozwoli na redukcję kosztownych i zaśmiecających krajobraz ekranów akustycznych.

Jak stwierdził Jerzy Szmit, wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, w wywiadzie dla Rynku Infrastruktury udzielonym 25 lutego 2016 r., w ramach poszukiwania oszczędności w zakresie optymalizacji kosztów budowy dróg rozważane są ograniczenia kosztów urządzeń chroniących przed hałasem takich jak ekrany akustyczne, które kosztują bardzo dużo i budzą wiele emocji.

Najcichsze drogi asfaltowe są cichsze średnio o 3-6 dB od najcichszych dróg betonowych, a różnorodność technologii asfaltowych daje możliwość budowy dróg o znacznie obniżonej hałaśliwości. Jest to zgodne nie tylko z zaleceniami Unii Europejskiej, ale również z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, która po dokonaniu kontroli na autostradzie A2 w 2014 r. stwierdziła, że w Polsce istnieje problem „nadmiernego stosowania ekranów akustycznych”. We wnioskach pokontrolnych NIK zarzucił inwestorowi m.in. brak wykorzystania rozwiązań umożliwiających redukcję hałasu w miejscu jego powstania, takich jak m.in. budowa nawierzchni o niskim poziomie emisji hałasu.

Redukcja poziomu hałasu o 3dB z punktu widzenia mieszkańców zasiedlających tereny przy drogach jest znaczną redukcją. Porównywalny efekt osiąga się podwajając dystans między odbiorcą hałasu i jego źródłem lub redukując ruch o 50%.

W związku z koniecznością optymalizacji kosztów budowy i utrzymania dróg polscy wykonawcy nawierzchni asfaltowych od dawna rekomendują wykorzystanie cichych nawierzchni. Są one powszechnie i z powodzeniem stosowane w Europie i na świeciekomentuje Andrzej Wyszyński, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA). – Zamiast wymyślać nowe, coraz bardziej skomplikowane i kosztowne rozwiązania, wystarczy sięgnąć po sprawdzone wzorce oferowane przez rodzimy przemysł. Polska branża asfaltowa ma do zaoferowania wiele nowoczesnych technologii które sprawdzą się w powyższym zakresie, takie jak na przykład ekologiczny asfalt modyfikowany gumą pochodzącą z recyklingu opon samochodowych, który pozwala na redukcję hałasu o 3-6 decybeli w porównaniu do tradycyjnych dróg jednocześnie tworząc bardzo trwałą i bezpieczną nawierzchnię.

Konsekwentne stosowanie nawierzchni drogowych w technologiach asfaltowych umożliwiających redukcję hałasu powstającego na styku opony z nawierzchnią tj. BBTM, PA czy SMA 5, 8, w szczególności na autostradach i drogach szybkiego ruchu, gdzie generowany hałas jest największy, pozwoliłoby na ograniczenie ilości ekranów akustycznych, które nie redukują hałasu, a jedynie od niego odgradzają. Zmniejszyłoby także negatywne skutki środowiskowe i społeczne, a przede wszystkim przyczyniło się do obniżenia kosztów budowy i utrzymania dróg.

Ciche nawierzchnie z asfaltem modyfikowanym gumą są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne – dodaje Andrzej Wyszyński z PSWNA. Zmniejszają, a często nawet całkowicie eliminują konieczność zastosowania ekranów dźwiękochłonnych. Wyróżnia je też zwiększona odporność na spękania, starzenie i działanie czynników klimatycznych, w szczególności niskich temperatur, gwarantując większą trwałość nawierzchni, a tym samym zmniejszając koszty jej eksploatacji poprzez zmniejszenie nakładów na remonty
i utrzymanie dróg”.

Nawierzchnię „gumową” można też łatwo poddać recyklingowi, a odzyskany materiał jest pełnowartościowym produktem, który może być ponownie zastosowany do budowy dróg, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, obniżając koszty odbudowy nawierzchni. Materiał z remontu nawierzchni asfaltowych nie jest kierowany na składowiska odpadów, co pozwala na zmniejszenie zużycia surowców oraz odciążenie wysypisk śmieci.

Inne ciche nawierzchnie oferowane przez polską branżę asfaltową to m.in. nawierzchnie porowate, pozwalające na zmniejszenie hałaśliwości nawierzchni o 4-8 dB, powszechnie stosowane na drogach szybkiego ruchu zarówno w państwach europejskich jak i poza Europą. W Holandii w 2012 r. wprowadzono administracyjny obowiązek stosowania nawierzchni porowatych na wszystkich autostradach. Ciche technologie asfaltowe stosowane są powszechnie także we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, oraz w Szwajcarii.

***

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA)to działająca od 1999 r. na polskim rynku organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się wykonawstwem nawierzchni asfaltowych, produkcją oraz dystrybucją podstawowych materiałów drogowych, urządzeń i maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych oraz emulsji asfaltowych. Od 2000 r. organizacja jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (EAPA – European Asphalt Pavement Association). Przedstawiciele PSWNA biorą także aktywny udział w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego związanych z wdrażaniem norm europejskich w drogownictwie.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych