Czy taksonomia polegnie przed TSUE na życzenie Niemiec?

25 stycznia 2022, 11:45 Alert
niemcy

Uzgodnienia dotyczące taksonomii, które może ogłosić Komisja Europejska są niezgodne z prawem europejskim i zostaną uznane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za nieważne. Tak uważa niemiecki ekspert od prawa europejskiego Götz Reichert.

Reichert na łamach niemieckiej gazety der Tagesspiegel sugeruje, aby nie kwestionować treści decyzji jako takiej, tylko skoncentrować się na podważeniu kompetencji Komisji Europejskiej, która zdaniem Reicherta nie jest uprawniona do podjęcia decyzji odnośnie taksonomii.

– Artykuł 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zakazuje delegacji Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, organu rządów krajowych. Jest ono dopuszczalne jedynie w przypadku „nieistotnych” kwestii, natomiast „istotne aspekty” są „wyłączone”. W związku z tym Komisja Europejska działa poza swoimi kompetencjami – pisze der Tagesspiegel.

Reichert zaznacza, że kompetencje do decyzji w sprawie taksonomii ma jedynie Parlament Europejski i Rada Europejska. W związku z tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien stwierdzić nieważność decyzji Komisji w tej sprawie. Oznaczałoby by to, że jej klasyfikacja atomu jako źródła energii zrównoważonego pod względem środowiskowym stałaby się nieważna.

Der Tagesspiegel zwraca uwagę, że niemiecki rząd coraz bardziej przechodzi z czystej krytyki taksonomii na argumentację Reicherta i zaczyna zmieniać retorykę. Jest to sygnał, że Niemcy zmieniają taktykę walki z taksonomią, niekorzystną z ich perspektywy.

Aleksandra Fedorska

To nie koniec gry o atom w Polsce. Niemcy naciskają na denuklearyzację