Duon. Obligacje wartości 30 mln zł przydzielone inwestorom

9 czerwca 2015, 14:30 Energetyka

Grupa Duon zakończyła proces emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Zarząd spółki w dniu dzisiejszym dokonał przydziału wszystkich oferowanych 30.000 obligacji serii A. Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Grupy.

Obligacje serii A zostały wyemitowane w ramach ustanowionego w maju br. programu prywatnej emisji dwóch serii obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o wartości do 60 mln zł. Emisja pierwszej serii obligacji w ramach programu obejmuje 30.000 obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, powiększonej o marżę odsetkową wynoszącą 2,3 proc. w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat od dnia emisji. Warunki emisji obligacji serii A przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii A przez spółkę przed dniem wykupu w dniu płatności odsetek za czwarty lub piąty okres odsetkowy.

Spółka zamierza w najbliższych tygodniach wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot.

Agentem i organizatorem emisji pierwszej serii obligacji o wartości 30 mln zł był dom maklerski Erste Securities Polska, a doradcą prawnym spółki był White & Case.

– Obligacje Grupy Duon cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów m.in. ze względu na stabilną sytuację finansową spółki, bardzo dobre perspektywy rozwoju związane m.in. z postępującą liberalizacją rynku gazu i energii, co pozwoliło uzyskać atrakcyjne oprocentowanie – mówi Łukasz Boroń, Członek Zarządu Erste Securities Polska.
– Emisją było zainteresowanych około 20 podmiotów, ostatecznie 7 z nich objęło obligacje – dodaje Łukasz Boroń.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wpływy z emisji obligacji Grupy zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie rozwoju w segmencie obrotu, w szczególności na rozbudowę portfela klientów oraz pokrycie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego ze wzrostu sprzedaży do klientów końcowych, kupujących od spółki energię elektryczną i gaz na zasadach TPA. Innym potencjalnym kierunkiem wykorzystania środków pozyskanych z emisji obligacji będą inwestycje w infrastrukturę gazową małotonażowego LNG.

– Wraz z rozwojem Grupy poszukujemy nowych źródeł finansowania. W szczególności zależy nam na dywersyfikacji portfela instrumentów dłużnych, który do tej pory tworzyły produkty typowo bankowe. Dlatego zdecydowaliśmy się uchwalić program 3-letnich obligacji i cieszymy się, że oferta obejmująca pierwszą serię obligacji zakończyła się sukcesem – mówi Michał Swół, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Grupy Duon.

– To pokazuje, że na rynku jest zapotrzebowanie na obligacje stabilnych spółek, takich jak DUON, które sukcesywnie realizują przyjętą strategię rozwoju – wyjaśnia Michał Swół.

Źródło: CIRE.PL